Konsultacje z mieszkańcami osiedli

Wydarzenia

Konsultacje z mieszkańcami osiedli

10.04.2018
autor: Sylwia Bardyszewska
Od 16 kwietnia do7 maja w urzędzie miejskim będzie można zapoznać się z projektowanymi zmianami w statutach miejskich osiedli i propozycją nowej nazwy dla Osiedla nr 7. Przypomnijmy, że osiedle ma nazywać się Centrum.
Uchwałę o przystąpieniu do konsultacji rada miejska podjęła w lutym. Dla porządku przypomnijmy, że osiedla w mieście są jednostkami pomocniczymi Gminy Wyszków, tak samo jak sołectwa w okolicach. Urząd miejski proponuje zmianę w statutach, by uwzględnić ulice powstałe w ostatnich latach.
Osiedla do tej pory były tylko ponumerowane. Część mieszkańców Osiedla nr 7 wnioskuje o zmianę nazwy na osiedle Centrum. Osiedle nr 7 obejmujące ulice: Bankową, Joselewicza, Chopina, Bema, Sowińskiego (od Kościuszki do Pułtuskiej), Daszyńskiego, Kościelną, 11 Listopada (od Kościuszki do Pułtuskiej), Pułtuską - część południowa (od Daszyńskiego do przejazdu kolejowego), Okrzei (od Kościuszki do Pułtuskiej), Strażacką, Szkolną, Kościuszki - strona północna, Wąską. Przewodniczącym osiedla jest Wojciech Chodkowski.
Inicjatywę części mieszkańców trzeba poddać konsultacjom, ale o zmianie nazwy ostatecznie zdecydują radni. Przypomnijmy, że już na etapie przystąpienia do konsultacji mają wątpliwości. Podnoszą m.in., że w Wyszkowie jest już osiedle Centrum - to osiedle spółdzielcze, gdzie indziej położone. 
- Są osiedla Norwida, Kościuszki – rada miejska kiedyś takie nazwy nadała. Teraz zostaną zastąpione osiedlem Centrum? To bardzo zły pomysł – uważa radny Krzysztof Sobieski.
- Jako osoba niemieszkająca, nie mogę wypowiedzieć się w tych konsultacjach – zauważa Adam Szczerba.
- W Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” jest podział na osiedla. Konsultacje są tylko dla mieszkańców, więc osoby np. z 11 Listopada nie mogą się już wypowiedzieć – dodaje Radosław Biernacki.
- Nie chcemy być numerem – przekonuje z kolei przewodniczący osiedla. - Dobrze by było, gdyby inne osiedla też tym śladem poszły. 
Na konsultacje urząd zaprasza mieszkańców (osoby stale zamieszkujące na terenie danego osiedla, uprawnione do głosowania) Osiedli nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 10, nr 11 (obszar poszczególnych osiedli można sprawdzić na stronie internetowej www.wyszkow.pl). Po zapoznaniu się zmianami, można pisemnie wyrazić opinię, zgłosić uwagi i propozycje. Powinny zawierać: imię, nazwisko i adres mieszkańca, uwagę, propozycję lub opinię odnoszącą się do treści projektowanej uchwały, podpis.
Do publicznego wglądu projekt uchwały wyłożony będzie w dniach 16 kwietnia - 7 maja w urzędzie miejskim (pokój 144, w godz. 8 – 16) oraz na stronie internetowej www.wyszkow.pl.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość