Konsekracja nowego ołtarza w sanktuarium św. Idziego (FOTO)

Wydarzenia

Konsekracja nowego ołtarza w sanktuarium św. Idziego (FOTO)

28.11.2021
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. SB, Elżbieta Szczuka
Piękna i bogata w symbolikę była niedzielna (28 listopada) uroczystość poświęcenia nowego ołtarza w sanktuarium św. Idziego. Było to jednocześnie podsumowanie wykonanych w ostatnim czasie prac remontowych, które w znacznym stopniu odmieniły wnętrze najstarszego wyszkowskiego kościoła. 
 
O znaczeniu wydarzenia świadczyła obecność trzech biskupów: biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, biskupa pomocniczego łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego i biskupa pomocniczego Archidiecezji Białostockiej Henryka Ciereszki oraz sztandaru parafii św. Idziego. 
Konsekracja ołtarza jest bardzo bogata w obrzędy, ale w przypadku kościoła św. Idziego uroczystość była też podsumowaniem wielu znaczących prac wykonanych w tym roku. - Ołtarz i lektorium z marmuru włoskiego, odnowiona polichromia kościoła, ołtarz boczny z nowym obrazem św. Józefa, odnowiona droga krzyżowa, po konserwacji obraz Jezusa Miłosiernego, obraz Matki Bożej Częstochowskiej, feretron procesyjny Matki Bożej Różańcowej - wyliczał ks. proboszcz. - Serdecznie dziękuję wszystkim ofiarodawcom, firmom i wykonawcom prac remontowych. 
Ołtarz i wszystkie efekty prac poświęcił ks. biskup Stepnowski. Ołtarz namaścił krzyżmem świętym i okadził. Po przykryciu ołtarza białym obrusem, ksiądz dziekan zapalił świece. W ołtarzu, na pamiątkę konsekracji, zamknięto relikwie św. Felicyty, męczennicy z Kartaginy z II wieku chrześcijaństwa oraz list biskupa Janusza Stepnowskiego następującej treści: 
Na większą chwałę Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego. 
W 97. roku istnienia Diecezji Łomżyńskiej, 9. roku pontyfikatu Papieża Franciszka, w 10. roku mojego posługiwania pasterskiego w Kościele Łomżyńskim, dnia 28 listopada 2021 r., w pierwszą niedzielę adwentu, podczas Mszy św. z udziałem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej, biskupa Henryka Ciereszki, biskupa pomocniczego Archidiecezji Białostockiej oraz duchowieństwa i wiernych, uroczyście dokonałem poświęcenia ołtarza posoborowego w kościele parafialnym pw. św. Idziego w Wyszkowie. 
W ołtarzu wykonanym z marmuru umieściłem relikwie św. Felicyty męczennicy. Ponadto pobłogosławiłem nową ambonę oraz inne dzieła wykonane w kościele, to jest nastawę ołtarza bocznego z obrazem św. Józefa na pamiątkę roku św. Józefa i kościoła stacyjnego, nową polichromię kościoła, odnowione stacje drogi krzyżowej, odrestaurowane obrazy: obraz Jezusa Miłosiernego oraz Matki Bożej Częstochowskiej, feretron procesyjny Matki Bożej Różańcowej. 
Posoborowy ołtarz i ambona zostały wykonane z marmuru według projektu Zakładu Kamieniarskiego GRANMOS z Makowa koło Radomia, będącego jednocześnie wykonawcą. 
Poświęcony dzisiaj ołtarz niech będzie dla wspólnoty parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie miejscem gromadzenia się na Eucharystię, a zanoszone pod ołtarzem modlitwy wiernych pełne błagań i wdzięczności niech docierają do tronu Boga. 
Dokument podpisali, oprócz wymienionych w nim biskupów, kanclerz kurii ks. Artur Szurawski, ks. proboszcz Zdzisław Golan, w imieniu księży wikariuszy ks. Emil Sasinowski, ceremoniarz diecezjalny ks. Krzysztof Chodkowski, dyr. Muzeum Diecezjalnego ks. Tomasz Grabowski, duszpasterz rodzin diecezji łomżyńskiej ks. Jacek Kotowski, pochodzący z parafii ks. Krzysztof Szwarc, pochodzący z parafii klerycy Bartosz Mioduchowski i Przemysław Stryjek, w imieniu parafian państwo Iwona i Andrzej Stanczewscy oraz kościelny Tomasz Godleś. 
Wygląd wyremontowanej świątyni podziwiał ks. Biskup Stepnowski. - Ołtarz pięknie harmonizuje z klasycystycznym stylem tej świątyni - zauważył. - Niech  nie tylko upiększa świątynię. Przyjmując Eucharystię, odnawiajmy nasze życie, umacniajmy się w wierze, odnajdujmy potrzebę modlitwy. 
W kazaniu ks. biskup przypomniał, że to nie tylko dzień konsekracji ołtarza, ale i pierwsza niedziela adwentu. Zarówno nowy ołtarz ze swoim ogromnym znaczeniem, jakie ma w kościele, jak i czas przygotowania do Bożego Narodzenia, skłaniają do refleksji, a przede wszystkim do wpatrywania się w Chrystusa, szczególnie w tych trudnych czasach. - Czas adwentu dla wielu może być czasem wyzwolenia, powrotu do korzeni wiary. Patrząc na ołtarz, na ten chleb i ten kielich, patrzymy jednocześnie w górę. Ma to być czas nadziei, czas czujnego oczekiwania na modlitwie - dodał ks. biskup. 
28 listopada to także dzień imienin ks. Zdzisława Golana. Życzenia złożyli mu parafianie, starosta Jerzy Żukowski, przewodnicząca rady miejskiej Elżbieta Piórkowska i, oczywiście, biskup Janusz Stepnowski. - Ksiądz Zdzisław nie miał doświadczenia proboszczowskiego, to jego pierwsza parafia i prawdopodobnie ostatnia, z tej parafii odejdzie na emeryturę. Mówią, że to nie proboszcz dostaje parafię, ale parafia dostaje proboszcza - zauważył ksiądz biskup, podkreślając, że ks. Golan zaufania nie zawiódł. - Żyje nie tylko tym budynkiem, ale jest blisko was, stara się, by ta parafia była duszpastersko żywa. - Panu Bogu dziękuję za wszystko, co mogłem wraz z wami, drodzy parafianie, goście i współpracownicy, uczynić dla tej świątyni - do zebranych zwrócił się ks. Golan. - Dla proboszcza, który przeżył prawie 40 lat w kapłaństwie, była to bardzo wzruszająca uroczystość. Wszyscy uczestniczymy w historycznym momencie.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość