Koniec straży miejskiej, początek nowego wydziału

Wydarzenia

Koniec straży miejskiej, początek nowego wydziału

25.03.2021
autor: SB, Urząd Miejski w Wyszkowie
Już tylko do końca marca w Wyszkowie będzie działała Straż Miejska. Z dniem 1 kwietnia w urzędzie miejskim pracę rozpocznie za to nowy wydział zajmujący się ochroną środowiska. - Oddychamy wszyscy i wszystkim nam musi zależeć na czystości powietrza. Dlatego też jako gmina musimy zintensyfikować działania w kierunku poprawy jego jakości - mówi dotychczasowy komendant straży i jednocześnie naczelnik nowego wydziału Mirosław Wysocki.
 
Przypomnijmy, że Straż Miejska w Wyszkowie kończy pracę po prawie 30 latach działalności. Przekonując radnych do jej likwidacji, burmistrz odwoływał się nie tylko do argumentu lepszej organizacji pracy urzędu, ale przede wszystkim kwestii finansowych.
Już wówczas burmistrz zapowiedział, że w to miejsce w urzędzie miejskim utworzony zostanie wydział zajmujący się ochroną środowiska. „Nie ma konieczności zwiększania ilości zatrudnionych osób w urzędzie, a całą kadrę nowego wydziału stanowić będą dotychczasowi pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie i działającej w jego strukturach Straży Miejskiej” - czytamy w komunikacie urzędu miejskiego. - „Do zadań utworzonego wydziału należeć będzie m.in. opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska, weryfikacja wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kontrola spalania odpadów, kwestie związane z wymianą źródeł ciepła, prowadzenie aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła, organizacja odbioru odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest, badanie wód opadowych zgodnie z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, wydawanie warunków technicznych w zakresie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, kwestie dotyczące wycinki drzew, przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach, czy też prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i współpraca w tym zakresie z jednostkami oświatowymi.”
Naczelnikiem wydziału ochrony środowiska będzie dotychczasowy komendant Straży Miejskiej Mirosław Wysocki. - Priorytetem naszych działań będzie ochrona powietrza - mówi. - Wszyscy dostrzegamy zagrożenia, jakie niesie zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone zarówno przez pyły, gazy, czy obecnie wirusy. Oddychamy wszyscy i wszystkim nam musi zależeć na czystości powietrza. Dlatego też jako gmina musimy zintensyfikować działania w kierunku poprawy jego jakości. Będziemy wdrażać postanowienia uchwały antysmogowej poprzez inicjowanie i pomoc w wymianie przestarzałych źródeł ciepła, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznego wsparcia finansowego na termomodernizację, czy szersze wykorzystywanie OZE (odnawialne źródła energii). Bardzo ważne będą dla nas również działania mające na celu uszczelnienie systemu odbioru i naliczania opłat za odbiór odpadów tak, aby zminimalizować konieczność podnoszenia cen za odbiór śmieci. Niewykluczone, że zaproponujemy odmienny do dzisiejszego sposób naliczania opłat. Załoga nowego wydziału to doświadczeni pracownicy wywodzący się z trzech różnych wydziałów zajmujących się szeroko rozumianym środowiskiem i przyrodą. W ośmioosobowym składzie będziemy z pewnością tworzyć sprawny i skuteczny zespół działający nie tylko zza urzędniczego biurka.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość