Kompleksowe gospodarowanie i recykling odpadów niebezpiecznych dla firm

Wydarzenia

Kompleksowe gospodarowanie i recykling odpadów niebezpiecznych dla firm

28.04.2021
autor: materiał zewnętrzny
Jak podają niektóre źródła, w Polsce odpady przemysłowe mogą stanowić nawet 90% wszystkich odpadów. To olbrzymie wyzwanie dla sektora odpadowego, zwłaszcza dla prywatnych przedsiębiorstw, które specjalizują się w recyklingu i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych. We współpracy z OdbieramyOdpady.com przygotowaliśmy garść informacji o tym, jak dzisiaj wygląda utylizacja odpadów niebezpiecznych z naciskiem na odpady opakowaniowe.

 

Recykling odpadów niebezpiecznych – opakowania
 

Opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi są dziś dużą grupą, wymagającą odpowiedniego gospodarowania. W myśl nowoczesnej polityki odpadowej ważne jest nie tylko odbieranie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych, ale również, a może przede wszystkim – ich przetwarzanie i ponowne wykorzystanie. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone zaliczane są według aktualnie obowiązujących kodów, kolejno do: 15 01 02 oraz 15 01 10*.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych opakowaniowych dotyczy szeroko pojętego sektora przemysłowego, w tym zakładów produkcji samochodów, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farb, lakierów itp. Spora część odpadów opakowaniowych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi pochodzi z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego i produkcji chemicznej. Należy też wziąć pod uwagę mocny w Polsce sektor produkcji spożywczej i rolnej, między innymi recykling odpadów niebezpiecznych jak kanistry i beczki z tworzywa, opakowania po nawozach, środkach ochrony roślin i inne.

Recykling odpadów niebezpiecznych w Polsce
 

Jedną z firm, która specjalizuje się w Polsce utylizacją opadów niebezpiecznych (odbieramyodpady.com) jest EKOSERWIS. To profesjonalne przedsiębiorstwo odpadowe, działające w Polsce od ponad dekady, zlokalizowane w okolicy Inowrocławia. Jak działa tego typu przedsiębiorstwo?

W pierwszej kolejności organizowany jest odbiór odpadów niebezpiecznych na terenie kraju. Oczywiście odpady muszą mieścić się w grupie (kodzie) ustalonym przez dane przedsiębiorstwo, w przypadku EKOSERWIS to wspomniana utylizacja odpadów niebezpiecznych (opakowań). Kolejnym etapem jest transport odpadów niebezpiecznych, organizowany na dwa sposoby: albo przez zakład przemysłowy, albo przez odbiorcę. W każdym przypadku dowiezione odpady opakowaniowe przechodzą recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5. Według ustawy są to:

  • R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

  • R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Warto dodać, że profesjonalne firmy odpadowe, jak EKOSERWIS, oferują klientom pełną dokumentacje (np. #KPO, #DPO, #DPR i pozostałe dokumenty środowiskowe), co jest ważnym aspektem i daje prawne bezpieczeństwo klientom względem ustaw związanych z gospodarką odpadową w przemyśle.

Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość