Każda złotówka jest ważna (FOTO)

Wydarzenia

Każda złotówka jest ważna (FOTO)

14.09.2021
autor: Sylwia Bardyszewska
Umowy o dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wtorek 14 września podpisali samorządowcy i strażacy ochotnicy z powiatu wyszkowskiego. W uroczystości w wyszkowskim starostwie wzięli udział m.in. poseł Henryk Kowalczyk, senator Robert Mamątow oraz wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.
 
Środki na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych otrzymały jednostki OSP w Trzciance (11.333 zł) i Zabrodziu (15.000 zł).
Trzy kolejne ochotnicze straże dostały dofinansowanie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej: OSP w Słopsku - 20.000 zł, OSP w Brańszczyku - 17.100 zł, OSP w Lucynowie Dużym - 12.750 zł. Dodatkowo do jednostki w Słopsku trafią środki na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy. Na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego czeka jeszcze OSP w Kamieńczyku.
Z kolei zarząd powiatu podpisał umowę o dofinansowaniu w wysokości 50.000 zł na stworzenie ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku.
Po 30 tys. zł otrzymają gminy Wyszków, Rząśnik, Zabrodzie, Somianka i Brańszczyk na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Środki trafią do mieszkańców, którzy zamierzają wymienić pokrycia dachowe z eternitu.
- Każda złotówka dla powiatu jest ważna, szczególnie kiedy ona procentuje, wraca do mieszkańców - za wsparcie, witając gości, dziękował starosta Jerzy Żukowski.
Poseł Henryk Kowalczyk zapewnił, że samorządy mogą liczyć na kolejne środki - w ramach rządowego programu Polski Ład. - Różnie jest postrzegany Polski Ład. Samorządowcy obawiają się obniżenia kwoty wolnej od podatku i tego, że ich udział w podatkach będzie mniejszy. I tak się faktycznie stanie. Ale jest przygotowana ustawa w sejmie kompensująca z nawiązką utratę udziału samorządów w podatku PIT. Dla samorządów będzie 8 mld zł. Zostaną podzielone proporcjonalnie do ubytku, ale obłożone będzie to też współczynnikiem zamożności. Samorządy na tej operacji nie stracą, wręcz zyskają. Wiem, że wszyscy oczekują na decyzje inwestycyjne. Samorządy, które złożyły wnioski, mają szanse na środki.
- Rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, żeby miejscowości gminne i powiatowe odzyskały dawny blask - dodał senator Robert Mamątow. - Najbliższy okres, Polski Ład to bardzo duża szansa dla naszych terenów. Preferowane będą na pewno wnioski nieduże, do 5-7 mln zł. Większość będzie rozpatrzona pozytywnie. To szansa, żeby większość miejscowości i gmin uzyskała wsparcie.
Dobrze napisanych wniosków samorządowcom oraz ochotniczym strażom pogratulowali również wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, dyrektor warszawskiego oddziału regionalnego KRUS Joanna Bala oraz zastępca prezesa zarządu WFOŚ Kamila Mokrzycka.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom