Kandydacie na burmistrza, pokaż swoje kompetencje!

Wydarzenia

Kandydacie na burmistrza, pokaż swoje kompetencje!

25.03.2024
autor: Daniel Bogdan
W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Piotra Płochockiego w trakcie debaty organizowanej przez redakcję „Nowego Wyszkowiaka” 18 marca informuję, że nie rozmawiałem z Panem Płochockim o żadnej awarii sieci oraz zaprzeczam informacji, którą przekazał Pan Płochocki, że podczas rozmowy z nim nie znałem szczegółów dotyczących działania Spółki czy też zaistniałych awariach. Taka rozmowa w ogóle nie miała miejsca. 
Na terenie miasta i gminy Wyszków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie posiada ok. 270 km sieci wodociągowej oraz ponad 130 km sieci kanalizacji sanitarnej, z których najstarsze sieci mają ponad 50 lat. Spółka wspólnie z gminą Wyszków co roku wymienia i modernizuje sieci wodociągowe i kanalizacyjne, jak również buduje nowe sieci na wnioski mieszkańców. Wszystkie działania realizowane są w ramach możliwości finansowych Spółki.
Przypuszczam, że sytuacja, którą przytoczył Pan Płochocki podczas debaty jest z 2015 roku, kiedy wystąpiła awaria na magistrali wodociągowej wychodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody. Miejscem, gdzie potencjalnie miała wystąpić awaria, było stalowe kolano rury Ø400, na którym w żaden sposób nie można zamontować opaski naprawczej, a jedynie można je zaspawać lub wymienić na nowe. W tamtym czasie została podjęta decyzja, że w związku z awarią może wystąpić konieczność całkowitego wyłączenia Stacji Uzdatniania Wody, aby usunąć awarię – w sposób zwyczajowo przyjęty na 3 dni wcześniej mieszkańcy zostali poinformowani o takich działaniach i o konieczności zabezpieczenia się we własnym zakresie w wodę na własne cele. W dniu, kiedy usuwaliśmy awarię, mieliśmy zarówno do dyspozycji spawaczy, jak również materiały do wymiany uszkodzonego kolana.
Podczas usuwania awarii, po dokopaniu się do uszkodzonej rury, której wierzch znajduje się ok 2,5 metra pod ziemią okazało się, że awaria jest za kolanem i przy obniżonym ciśnieniu na Stacji Uzdatniania Wody (normalne ciśnienie na wyjściu to 4,0-4,3 atmosfery, a w dniu usuwania awarii zeszliśmy do ok 2 atmosfer) spróbujemy założyć opaskę naprawczą, bez konieczności wyłączania Stacji, lecz pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie będą musieli wykonać tę próbę przy ciągłym wycieku i dużym napływie wody do wykopu. Dzięki zachowaniu odpowiednich działań i procedur – udało się usunąć awarię – bez konieczności całkowitego wyłączania Stacji i pozbawiania mieszkańców wody na wiele godzin. Ta sytuacja pokazała, że pomimo zachowania wszelkich środków i procedur, poinformowania mieszkańców o zaistniałej sytuacji oraz prośbie o zabezpieczenie we własnym zakresie i według własnych potrzeb w niezbędną ilość wody – stała się ona w tamtym czasie powodem nieprzychylnych komentarzy, co jak widać Panu Płochockiemu też się udzieliło. Jeżeli natomiast jest to inna sytuacja, niż opisana powyżej, zapraszam Pana Płochockiego do Spółki w celu wyjaśnienia sytuacji, zamiast publicznego wypowiadania się na ten temat. Tym bardziej jak sam Pan Płochocki powiedział o sobie – „potrzeba nam kompetentnych ludzi…ja nie jestem ekspertem od wodociągów, więc nie będę się wypowiadał co do technikaliów”.
Awarie były, są i zapewne jeszcze będą – dopóki nie wymieni się całej starej i awaryjnej sieci wodociągowej – a ich ilość i miejsce wystąpienia nie wynikają w żaden sposób z posiadanych kompetencji. Są to sieci, których wymiana jest kosztowna i które znajdują się w drogach gminnych i powiatowych, chodnikach, wjazdach, terenach prywatnych. 
W nawiązaniu do powyższego i wypowiedzi Pana Płochockiego – nigdy z nim nie rozmawiałem na ten temat i na pewno nie uzyskał ode mnie żadnej informacji, jakobym nie wiedział o jakiejkolwiek awarii w Spółce. W ogóle nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek rozmawiał z Panem Płochockim na ten temat. 
Uważam natomiast, że robienie imiennych zarzutów i zarzucanie braku kompetencji osobie, której się zupełnie nie zna i nie jest się w stanie niczego powiedzieć na jej temat, zasłaniając się tym brakiem odpowiedzi na zadane pytanie, nie świadczy niestety dobrze o Panu Płochockim, jako kandydacie na Burmistrza Wyszkowa. Co więcej – może być przesłanką do wytoczenia powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych.
Dodatkowo – dla wiedzy Pana Płochockiego – chciałbym przedstawić moje doświadczenie zawodowe i posiadane kompetencje:
pracuję w branży wodociągowo-kanalizacyjnej ponad 17 lat, wcześniej pełniąc różne funkcje kierownicze, a od 2015 roku została mi powierzona funkcja Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie;
posiadam tytuł magistra inżyniera zdobyty na Politechnice Warszawskiej, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Urządzenia sanitarne;
ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, kierunek: Inżynieria gazownictwa;
ukończyłem studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, uzyskując tytuł MBA;
posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
posiadam wiele certyfikatów i ukończonych szkoleń z zakresu zarządzania w Spółkach komunalnych.
W związku z tym, jeżeli w ocenie Pana Płochockiego nie mam kompetencji do pełnienia tego rodzaju funkcji, rodzi się pytanie – jakie są potrzebne? Proszę także Pana Płochockiego, kandydata na Burmistrza Wyszkowa o publiczne wykazanie jego kompetencji i dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Ocenianie innych warto zacząć od siebie. 
Mając na uwadze powyższe oraz zarzut postawiony w stosunku do mojej osoby na forum publicznym, proszę o przeprosiny na łamach prasy i za pośrednictwem lokalnych mediów, jak również za pomocą portali społecznościowych. Mam nadzieję, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy, a Pan Płochocki, jako kandydat na fotel burmistrza, zanim ponownie kogoś oczerni lub zniesławi, porządnie się nad tym zastanowi i zweryfikuje posiadane informacje.
 
Pozostając z wyrazami szacunku
Daniel Bogdan
 
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość