Jest naczelnikiem, będzie sekretarzem

Wydarzenia

Jest naczelnikiem, będzie sekretarzem

12.02.2019
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Elżbieta Szczuka
Agnieszka Londzin wygrała konkurs na sekretarza gminy Dąbrówka. Starosta zapowiada ogłoszenie naboru na zajmowane przez nią stanowisko naczelnika nowo utworzonego wydziału promocji.
Przypomnijmy, że nowy regulamin starostwa wszedł w życie 22 stycznia. Na jego mocy w urzędzie powstał nowy wydział - promocji i rozwoju, który liczy sześć etatów: naczelnik oraz stanowiska do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony zdrowia i pomocy społecznej (1), do spraw promocji i komunikacji z mediami (1), do spraw kultury i sportu (1), do spraw obsługi informatycznej (2). Pięć osób to obecni pracownicy urzędu, przeniesieni głównie z wydziału organizacyjnego i spraw społecznych. Nowym wydziałem kieruje Agnieszka Londzin, dotychczas także audytor wewnętrzny starostwa.
Pani naczelnik nie ukrywała przed pracodawcami, że na przełomie 2018 i 2019 r. wzięła udział w naborze na stanowisko sekretarza gminy Dąbrówa w powiecie wołomińskim. Naborze, który właśnie wygrała. Starosta Jerzy Żukowski porozumiał się z wójtem gminy Dąbrówka i wyraził zgodę na przeniesienie pani naczelnik w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych: "pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (…) można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce (…) jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej."
Starosta zapowiada, że na stanowisko naczelnika wydziału promocji ogłosi nabór.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość