Jest koalicja w powiecie. Dyl - starostą, Kuchta - wicestarostą, Wyszyńska - przewodniczącą rady

Wydarzenia

Jest koalicja w powiecie. Dyl - starostą, Kuchta - wicestarostą, Wyszyńska - przewodniczącą rady

16.04.2024
autor:
Nowo wybrani radni powiatowi zawiązali koalicję. Starostą powiatu ma zostać Marzena Dyl, wicestarostą - Tadeusz Kuchta, przewodniczącą rady - Iwona Wyszyńska.
 
W przesłanym do mediów oświadczeniu czytamy:
Radni Rady Powiatu w Wyszkowie wybrani w wyborach 7 kwietnia zawarli koalicję programową, której celem będzie zapewnienie skutecznego pozyskiwania środków unijnych i krajowych dla zrównoważonego i dynamicznego rozwoju powiatu. Ponad podziałami politycznymi i różnicami poglądów Radni porozumieli się co do priorytetów rozwojowych, wspólnej wizji rozwoju powiatu w oparciu o skuteczne pozyskiwanie środków oraz szeroką współpracę samorządową, strategie i programy ponadlokalne.
KOALICJA DLA ROZWOJU jest otwarta na pozostałych Radnych ze wszystkich komitetów. Tworzący ją Radni widzą możliwość współpracy, zapraszają do tej współpracy i są otwarci na postulaty programowe służące wspólnemu dobru mieszkańców powiatu wyszkowskiego.
KOALICJĘ DLA ROZWOJU tworzą: Paweł Abramczyk, Marzena Dyl, Marek Kaniewski, Tadeusz Kuchta, Adam Mróz, Grzegorz Nowosielski, Agnieszka Ołdak – Prokop, Mieczysław Pękul, Elżbieta Piórkowska, Iwona Wyszyńska.
KOALICJA DLA ROZWOJU podjęła decyzję o desygnowaniu na stanowisko:
- Starosty Powiatu Wyszkowskiego - p. Marzenę Dyl
- Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego - p. Tadeusza Mirosława Kuchtę,
- Przewodniczącego Rady Powiatu - p. Iwonę Bogusławę Wyszyńską

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych do rady powiatu z listy PiS-u weszło siedmioro radnych, Wspólnoty Samorządowej - czworo, PSL Trzecia Droga - trzech, WIS Masz Wybór - troje. Po jednym radnym wprowadziła Koalicja Obywatelska i Razem dla Ziemi Wyszkowskiej.
 
W liczącej 19 mandatów radzie powiatu koalicję zdecydowało się zawrzeć 10 radnych, którzy weszli z czterech list wyborczych. Są to wszyscy radni Wspólnoty Samorządowej: Elżbieta Piórkowska, Grzegorz Nowosielski, Mieczysław Pękul i Agnieszka Ołdak-Prokop, wszyscy radni PSL Trzeciej Drogi: Paweł Abramczyk, Marek Kaniewski i Tadeusz Kuchta. W koalicji jest też Adam Mróz z Koalicji Obywatelskiej oraz dwie radne, które do rady weszły z listy PiS - Iwona Wyszyńska i Marzena Dyl.
W koalicji zabrakło natomiast Pawła Delugi - jedynego radnego z listy KW Razem dla Ziemi Wyszkowskiej, który w kończącej się właśnie kadencji budował koalicję wraz ze Wspólnotą Samorządową, PSL i KO.

Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość