Jest co robić (foto)

Wydarzenia

Jest co robić (foto)

24.04.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Wyszkowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym istnieje już 22 lata. Wciąż poszerza zakres swojej działalności, wytycza kolejne, ambitne cele, ale apeluje też o większe zaangażowanie. W sobotę 22 kwietnia podczas walnego zebrania członków podsumowało miniony rok.
Stowarzyszenie systematycznie poszerza swoją działalność, ale wiele jest jeszcze celów niezrealizowanych, wśród nich niezmiennie utworzenie mieszkań chronionych, w tym treningowych. - Trwają rozmowy z samorządami. Sami, bez zasobów lokalowych nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dotyczy to mieszkańców powiatu, miasta więc władze samorządowe powinny być tematem zainteresowane – uważają członkowie stowarzyszenia – rodzice osób niepełnosprawnych. O mieszkania chronione zabiegają niezmiennie od lat, w obawie o przyszłość dzieci w przypadku choroby czy śmierci opiekuna.
PSOUU prowadzi obecnie trzy placówki. W ubiegłym roku z Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego korzystały 52 osoby. Jego misją jest „dążenie do wszechstronnego rozwoju wychowanka z niepełnosprawnością intelektualną oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie na miarę jego indywidualnych możliwości.” Ośrodek wspiera też rodziców w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dziecka oraz w radzeniu sobie z faktem posiadania dziecka niepełnosprawnego.
30 osób korzystało natomiast z Warsztatów Terapii Zajęciowej. – Kolejka chętnych wciąż jest, chociaż zmniejszyła się po otwarciu domu samopomocy – poinformowała Urszula Mikołajczyk. Przypomnijmy, że WTZ to placówka dzienna, w której zajęcia odbywają się w grupach pięcioosobowych w pracowniach tematycznych, ale mnóstwo jest też zajęć dodatkowych. Warsztaty mają poszerzać wiadomości i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej, rozwijać tzw. umiejętności społeczne, w zakresie życia codziennego, samoobsługi, wyglądu czy zachowania się.
Na prowadzenie trzeciej placówki – Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B – PSOUU wygrało ogłoszony przez starostwo konkurs. W domu może przebywać 40 osób, zajęcia odbywają się przynajmniej przez 6 godzin dziennie (pięć dni w tygodniu). Tu również podopieczni uczą się, jak radzić sobie w życiu codziennym. – To placówka trudniejsza w prowadzeniu, ponieważ większe są różnice w upośledzeniu uczestników – przyznała Urszula Mikołajczyk. PSOUU będzie ubiegał się o dalsze prowadzenie PŚDS, konkurs zostanie ogłoszony prawdopodobnie jesienią. 
Zarówno PSOUU, jak i jego placówki piszą liczne projekty, biorą udział w konkursach (także ogłaszanych przez samorządy), dzięki którym udaje się pozyskać dodatkowe fundusze. – Ile czasami jest zachodu, żeby otrzymać 5 tys. zł. Ale wszystko można zrobić, jak się chce, jak jest zaangażowanie – przekonywała Urszula Mikołajczyk, podając za przykład ostatni konkurs fundacji Tesco, wygrany przez OREW.
Nacisk kładziony jest również na doskonalenie wiedzy pracowników, współpracę z rodzicami. Organizowanych jest wiele wycieczek, uroczystości i imprez ośrodkowych, stowarzyszeniowych i lokalnych. Wkrótce będzie kolejna okazja do spotkania. 10 maja o godz. 10 PSOUU zaprasza na teren przy Szkole Podstawowej nr 1 na kolejny już Dzień Godności. – Będą występowały osoby zdrowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podstawówek, gimnazjum Będą zabawy sportowo-rekreacyjne, będzie głośno i wesoło. To święto naszych dzieci, obchodzone w całej Europie – do uczestnictwa zachęca przewodnicząca PSOUU.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 25 kwietnia.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość