Jakie są metody wyceny w cenach transferowych?

Wydarzenia

Jakie są metody wyceny w cenach transferowych?

01.12.2023
autor: artykuł sponsorowany
W kontekście cen transferowych, ustalanie odpowiednich cen transakcyjnych między jednostkami zależnymi lub powiązanymi jest niezwykle ważne. Wpływają na podatki, zyski oraz legalność operacji przedsiębiorstw. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się różne metody wyceny. W dalszej części artykułu przyjrzymy się kluczowym metodom wyceny w cenach transferowych oraz ich znaczeniu w praktyce biznesowej.
 

Metody wyceny w cenach transferowych

Ceny transferowe odnoszą się do cen, po jakich jednostki zależne lub powiązane dokonują transakcji między sobą. Ich celem jest zapewnienie, że transakcje te odbywają się zgodnie z ceną rynkową i odzwierciedlają rzeczywistą wartość produktów lub usług benchmarket.pl/analiza-porownawcza/.

Istnieje kilka kluczowych metod wyceny w cenach transferowych, które przedsiębiorstwa mogą zastosować w zależności od rodzaju transakcji i dostępnych danych. Do najważniejszych zalicza się metodę:

  • porównawczą,

  • kosztową,

  • marży netto,

  • kosztu zwyczajnego,

  • udziałów w zyskach.

Metoda porównawcza polega na porównywaniu cen lub marż uzyskiwanych w transakcjach między jednostkami powiązanymi z cenami lub marżami uzyskiwanymi w transakcjach między niepowiązanymi stronami. Jeśli ceny lub marże są podobne, uważa się, że cena transferowa jest cenowo zgodna z rynkiem. Metoda kosztowa z kolei polega na ustalaniu ceny transferowej, poprzez dodanie do kosztów bezpośrednich konkretnej wartości marży, która ma na celu uwzględnienie kosztów pośrednich i zysku.

Kolejną metodą jest metoda marży netto – polega na określeniu ceny transferowej na podstawie marży netto, jaką osiągnęłaby jednostka zależna przy sprzedaży produktów lub usług na rynku. Marża ta odejmowana jest od ceny sprzedaży na rynku. Na czym polega metoda kosztu zwyczajnego? W tym przypadku stosuje się porównanie marży netto osiągniętej w transakcji między jednostkami powiązanymi z marżami netto uzyskanymi w transakcjach między niepowiązanymi stronami. To metoda często znajdująca zastosowanie w praktyce.

Metodę udziałów w zyskach wykorzystuje się wówczas, gdy trudno jest określić cenę transferową na podstawie porównań lub marży. Opiera się na podziale zysków między jednostki zależne w sposób, który jest odpowiedni dla ich wkładu i funkcji w transakcji.

Jak wybrać odpowiednią metodę wyceny?

Wybór uzależniony jest od specyfiki danej transakcji oraz dostępności danych. W praktyce przedsiębiorstwa często wykorzystują kilka metod i wybierają tę, która najdokładniej odzwierciedla rzeczywistą wartość transakcji. Ważne jest także przestrzeganie przepisów i wytycznych organizacji międzynarodowych oraz prowadzenie dokładnej dokumentacji w celu udokumentowania procesu wyceny benchmarket.pl/dokumentacja-cen-transferowych/.

Mamy świadomość, że czasochłonny proces wyceny wymaga wiedzy, doświadczenia oraz dostępu do zaawansowanych baz danych. Dlatego zachęcamy, aby skorzystać z profesjonalnego wsparcia, jakie oferuje w tym zakresie firma benchmarket.pl. Pomoc specjalistów pozwoli uwolnić zasoby organizacji, zaoszczędzić czas oraz uzyskać pewność, że proces zostanie przeprowadzony rzetelnie i bezbłędnie. Profesjonaliści zajmą się gromadzeniem dokumentacji oraz załatwieniem wszelkich formalności benchmarket.pl/uprzednie-porozumienie-cenowe/

Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Konsekwencje prawne jazdy po alkoholu – co każdy kierowca powinien wiedzieć?

Konsekwencje prawne jazdy po alkoholu – co każdy kierowca powinien wiedzieć?

Jazda po alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach i jest przyczyną wielu tragicznych wypadków każdego roku. Zrozumienie konsekwencji prawnych, które wiążą się z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu, jest kluczowe dla każdego kierowcy. W tym artykule omówione zostaną zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki prawne jazdy pod wpływem alkoholu, w tym mandaty, utrata prawa jazdy, a nawet więzienie. Przedstawimy również, jakie kroki można podjąć, aby uniknąć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, podkreślając, że odpowiedzialne podejście do jazdy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również etycznym.
zobacz więcej
PKP szykują nam rewolucję

PKP szykują nam rewolucję

Wiadukt kolejowy zamiast przejazdu na ul. Pułtuskiej, nowy przystanek w pobliżu ul. Serockiej i nowy most kolejowy - to niektóre założenia modernizacji linii kolejowej Tłuszcz - Ostrołęka. Gdzie powstaną kładki, które przejazdy zostaną zlikwidowane? Mieszkańcy mogą się tego dowiedzieć na spotkaniach informacyjnych organizowanych przez autorów studium wykonalności zadania. Rozwiązania proponowane na terenie gmin Wyszków i Zabrodzie zostaną zaprezentowane 27 lutego w budynku CKU w Wyszkowie, na terenie gminy Długosiodło - 28 lutego w budynku świetlicy w Goworowie.
zobacz więcej
Jakie dodatkowe rozwiązania mogą ułatwić korzystanie z podkładów na łóżko?

Jakie dodatkowe rozwiązania mogą ułatwić korzystanie z podkładów na łóżko?

Podkłady na łóżeczko to jedne z najtańszych, a przy tym najbardziej praktycznych akcesoriów dla rodziców małych dzieci. I o ile na podstawowym poziomie oferty większości producentów są dość podobne, to niektóre propozycje mogą być nieco bardziej atrakcyjne. Jakie rozwiązania o tym decydują?
zobacz więcej
Rekrutacja do przedszkoli ruszy na początku kwietnia

Rekrutacja do przedszkoli ruszy na początku kwietnia

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Wyszków rozpocznie się 3 kwietnia o godz. 9. Podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl.
zobacz więcej