Jak ważna jest dezynfekcja ścieków dla środowiska?

Wydarzenia

Jak ważna jest dezynfekcja ścieków dla środowiska?

28.06.2022
autor: Materiał partnera
Efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi, zgodne z zasadami ekologii, zwykle rozumie się jako zaopatrzenie w wodę pitną i użytkową oraz ich oszczędzanie. Nie wolno jednak zapominać, że jednym z elementów optymalnego gospodarowania wodą, które ma ponadto ogromny wpływ na ekologię, to rozwinięty system ścieków i ich oczyszczanie, czyli dezynfekcja ścieków.
 

Ścieki, czyli co?

Zanim przejdziemy do bezpośredniego wpływu oczyszczania ścieków na środowisko, warto pokrótce przypomnieć, czym właściwie te ścieki są. Taka klasyfikacja pozwoli lepiej zrozumieć, dlaczego dezynfekcja w ogóle jest potrzebna. Ścieki są mieszaniną substancji płynnych - w większości wody, z domieszką elementów biologicznych, gazowych, a także koloidów, zawiesin, a nawet substancji szczególnie niebezpiecznych, np. radioaktywnych. Zasadniczo istnieją trzy rodzaje ścieków:

  1. Ścieki bytowe
  2. Ścieki przemysłowe
  3. Ścieki komunalne

Ścieki bytowe pochodzą z gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej, a powstają w wyniku codziennego funkcjonowania mieszkańców czy też osób, które korzystają z danych budynków. W skład ścieków bytowych wchodzą też te powstające na bazie przemian metabolicznych — zawiera się w nich mocz, kał itp.

Ścieki przemysłowe zaś, jak podpowiada nazwa, powstają w związku z działalnością przemysłową, handlową, transportową czy usługową — to np. zanieczyszczona woda z fabryk, hal produkcyjnych itd.

Z kolei ścieki komunalne łączą w sobie oba te rodzaje płynnych odpadów.

Co zawiera się w ściekach?

Nie trudno się domyślić, że pod względem składu fizykochemicznego i mikrobiologicznego, co jest najważniejszym czynnikiem dla bezpieczeństwa środowiska, ścieki mogą być obojętne lub powodować ryzyko skażenia.

Wśród składników szczególnie niebezpiecznych są takie jak:

  • bakterie chorobotwórcze (pałeczka okrężnicy, prątek gruźlicy, przecinkowiec cholery, bakteria Campylobacter jejuni, bakteria Salmonelli)
  • Wirusy (Cryptosporidium spp. powodujące kryptosporydiozę , Giardia lamblia będąca przyczyną lambliozę)
  • metale ciężkie (cynk, ołów, miedź, chrom, kadm, nikiel, kobalt, żelazo)
  • środki odkażające, detergenty

Wszystko to może mieć niebagatelny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne. Gdyby zanieczyszczone ścieki przedostały się do wód gruntowych, mogłoby to być przyczyną katastrofy ekologicznej.

Niebezpieczne ścieki szpitalne i przemysłowe

Z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiska niezwykle istotna jest dezynfekcja ścieków szpitalnych i oczyszczanie ścieków pochodzenia przemysłowego. Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, wpływ zanieczyszczeń na zdrowie jest nie do podważenia. Mogą one pochodzić z laboratoriów, mogą być radioaktywne. Niemal pewne jest też, że zawierają środki farmakologiczne oraz ich metabolity. Zanieczyszczenia biologiczne zaś to nie tylko patogenne, nieraz lekooporne mikroorganizmy, ale też groźne wirusy, np. powodujące zapalenie wątroby wirusy HBV czy wirus HIV. Z kolei przemysłowe ścieki to bardzo częste ciecze zawierające barwniki, fenole, naftę, detergenty, pestycydy, a także siarkowodór, chlorki azotany, fosforany. Choć zwalczanie zwiazków organicznych w wodzie, takich jak węgiel, wodór, azot, siarka czy fosfor jest aktualnie wysoko rozwinięte, to jeśli mowa o zanieczyszczeniach powstałych w procesach produkcyjnych, ściekach mogących zawierać toksyczne związki, potrzeba nie lada wysiłków, by zneutralizować je na tyle, by przestały być zagrożeniem dla ekosystemu.

Oczyszczanie ścieków

Do dezynfekcji ścieków stosuje się metody, które mają wysoką skuteczność w eliminacji największych zagrożeń. Wśród metod tych wymienić można ozonowanie ścieków. Ozon jest bardzo silnym utleniaczem w postaci lotnego gazu. Łatwo wchodzi w reakcje, niszcząc wszelkie zanieczyszczenia mikrobiologiczne, w tym drobnoustroje, bakterie, wirusy, cysty. W procesie dezynfekcji ścieków przemysłowych ozonowanie sprawdza się jako metoda na usuwanie fenoli, cyjanku oraz siarczków. O nowoczesnych metodach ozonowania oraz innych metod, w tym chlorowania, przeczytać można więcej na granimex.com.pl. Pod względem ochrony środowiska ważny jest w przypadku ozonowania fakt, że nie pozostawia w ściekach stężenia resztkowego, czyli rozkłada się do postaci czystego tlenu i nie pozostawia po sobie żadnych odpadów.

Dezynfekcja ścieków jest absolutnie konieczna dla ochrony środowiska naturalnego, w tym dla wód i ziemi. Odporność i przeżywalność niektórych niebezpiecznych drobnoustrojów zmusza do poszukiwania najlepszych metod ich neutralizowania. Dezynfekcja nie tylko zmniejsza ryzyko zagrożenia epidemiologicznego, ale też skażenia pochodzącymi z działalności przemysłowej substancjami toksycznymi.

Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość