Jak składować odpady budowlane?

Wydarzenia

Jak składować odpady budowlane?

02.12.2021
autor: materiał zewnętrzny
W trakcie budowy, rozbudowy i remontów zawsze powstaje bardzo duża ilość różnego rodzaju odpadów budowlanych. Aby pozostałości te nie zagracały miejsca, w którym trwają prace, warto szybko się ich pozbyć. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami, tego typu odpady mogą być umieszczane wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach, skąd trafić powinny na odpowiednie składowisko. Podpowiadamy, jak składować odpady budowlane, aby odbywało się to w sposób legalny i bezpieczny.
 

Czym są odpady budowlane?

Odpadami budowlanymi nazywamy wszystkie śmieci, które powstają podczas prac przy budowie lub remoncie mieszkań, domów i innych budynków, a także przy ocieplaniu i rozbiórce budynków oraz montażu i demontażu instalacji.

Odpady budowlane podzielić można na 3 grupy:

  • gruz czysty - odpady z betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz gruz ceglany,
  • gruz zmieszany - odpady zmieszane z gruzu ceglanego, betonu, materiałów ceramicznych i elementów, takich jak: kawałki płyt gipsowo-kartonowych czy płytki ceramiczne.
  • gruz zanieczyszczony – odpady zmieszane z gruzu oraz kartonu, folii malarskiej, kawałków paneli podłogowych itp.

Do odpadów budowlanych zalicza się także szkło, drewno, aluminium czy metale. Część z nich może zostać powtórnie przetworzona w procesie recyklingu, jednak śmieci, które zagrażają środowisku, muszą trafić od razu do utylizacji.
 

W jaki sposób możemy składować odpady budowlane?

Chcąc legalnie i bezpiecznie składować odpady budowlane, warto zaopatrzyć się w specjalne kontenery, które przeznaczone są do przechowywania i transportowania materiałów sypkich i pylących się, takich jak np. gruz, gips czy piasek. Można zamówić je w firmie, która wywozi budowlane i poremontowe zanieczyszczenia. Aby to zrobić, należy skontaktować się z daną firmą telefonicznie lub mailowo i podać szacowaną ilość odpadów. Kontenery mają zazwyczaj różne wielkości – firma Skipgroup oferuje wiele ich pojemności – 1,7m3, 2,7m3, 3,7m3, 4,7m3, 6,0m3, 8,0m3, 14,0m3 oraz 40,0m3. Jeśli występuje problem z określeniem rodzaju odpadów, pracownicy bardzo często pomagają ustalić wybór odpowiedniego rodzaju i rozmiaru kontenera.

Poza odpowiednim składowaniem, warto zadbać także o właściwy wywóz śmieci budowlanych i poremontowych. Dzięki specjalnie przeznaczonym do przewożenia tego typu odpadów pojazdom, skipgroup.pl odbiera zanieczyszczania, dba o odpowiednie ich posortowanie oraz stosowną utylizację. Nierzadko zdarza się tak, że dane odpady nadają się do ponownego przetworzenia, dzięki czemu poddawane są recyklingowi.
 

Recykling odpadów budowlanych

Większość odpadów budowlanych, po przewiezieniu do miejsca legalnej i bezpiecznej utylizacji, może zostać ponownie przetworzona. Do takich materiałów należy między innymi gruz, który niezależnie od rodzaju (betonowy, ceglany lub ceramiczny), po odpowiedniej obróbce może zostać wykorzystany ponownie. A ponieważ jest idealnym materiałem budowlanym, po skruszeniu stosować go można np. do zagęszczania gruntu, budowy dróg, placów, podjazdów czy tarasów, a także utwardzania poboczy oraz wykonywania konstrukcji ziemnych – nasypów lub wałów.

Innym cennym surowcem znajdującym się wśród odpadów budowlanych i nadającym się do ponownego przetworzenia jest złom. Mogą to być zarówno stalowe oraz żeliwne rury, jak i elementy konstrukcyjne, grzejniki czy zbrojenia. Warto jednak pamiętać, że w wśród odpadów budowlanych mogą znaleźć się również materiały niebezpieczne, które w miejscu utylizacji są wyodrębniane, a następnie przenoszone do bezpiecznego składowania.

Składowanie odpadów budowlanych w kontenerach wydaje się najlepszym rozwiązaniem, tym bardziej, jeśli następnie skorzystać można z ich odbioru przez profesjonalną firmę, która dysponuje odpowiednimi pozwoleniami i koncesjami. Niezastosowanie się do przepisów określonych w ustawie o odpadach grozi karami finansowymi. Wynajęcie kontenera i wywóz śmieci przez specjalizujące się w tym przedsiębiorstwo zdejmuje z nas wszelkie związane z tym obowiązki. Firmy oferujące takie usługi bardzo łatwo znaleźć w każdym większym mieście w Polsce.

Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość