Internetowa książka telefoniczna - jaki serwis wybrać?

Wydarzenia

Internetowa książka telefoniczna - jaki serwis wybrać?

23.07.2021
autor: materiał zewnętrzny
Książka telefoniczna kilkanaście lat temu była bardzo popularna prawie każdy miał jej egzemplarz w domu. Jednak z czasem jej sława zaczęła słabnąć, a to wszystko przez rozwój technologii. W dzisiejszych czasach znikoma ilość osób korzysta z tradycyjnej wersji książki telefonicznej. Jednak nie oznacza to, że książka telefoniczna odchodzi w niepamięć. Po prostu teraz jest dostępna w nowej, internetowej wersji. Dzięki temu każdy może z niej skorzystać, a nie tylko osoby, które mają jej egzemplarz w domu.
 

Internetowa książka telefoniczna – jak działa?

Internetowa książka telefoniczna działa na takiej samej zasadzie co tradycyjna jej wersja. Jest to spis abonentów wraz z ich numerami telefonów. Jedyną różnicą jest fakt, że w papierowej wersji musieliśmy szukać odpowiedniej osoby po literze lub w danym rozdziale, a w wersji online sami wpisujemy dane. Jest to duże ułatwienie i znacznie skraca to czas poszukiwania. Na takich stronach z książką telefoniczną jedyne co musimy zrobić, aby znaleźć numer danej osoby, to wpisać wymagane dane w odpowiednim miejscu. Jeśli taka osoba istnieje w bazie to wyświetlą nam się informacje, których szukamy. Dane, które należy wpisać w takim serwisie, aby uzyskać numer telefonu to imię i nazwisko oraz pełny adres, czyli miejscowość, ulica i numer domu. Oczywiście nie musimy uzupełniać wszystkich informacji, jednak należy pamiętać, że im więcej szczegółów tym większa szansa na znalezienie pożądanych danych.
 

Jaki serwis wybrać?

Wybierając serwis z książką telefoniczną należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Ale najważniejszym z nich jest to, czy strona jest realna i zawiera prawdziwe dane. Ważne jest także to, aby taki serwis odpowiadał naszym osobistym upodobaniom. Warto po prostu wybrać zaufaną stronę, taką z dobrego polecenia. Chcemy wam ułatwić poszukiwania odpowiedniej strony i dlatego polecamy stronę ksiazkatelefoniczna.info jako zaufany serwis.
 

Czy informacje dostępne w internetowej książce telefonicznej są prawdziwe?

Jeśli wybierzemy zaufaną stronę to na pewno możemy liczyć na prawdziwe dane. Oczywiście może się zdarzyć tak, że na stronie znajdą się błędne dane, ale zwykle ten błąd nie będzie wynikał z winy twórców takiego serwisu. A to dlatego, że internetowe książki telefoniczne czerpią informacje z naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie często udostępniamy swój numer. Tylko w takim przypadku strona może użyć naszego numeru, ponieważ bez naszej zgody nie może zostać użyty numer telefonu do takich celów. Więc jeśli podamy błędne dane to serwis również takich użyje. Jednak nawet jeśli się tak stanie, to aktualizacja danych w takiej wersji książki telefonicznej może nastąpić szybciej.

Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.