I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Wyszkowie – profesjonalne liceum

Wydarzenia

I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Wyszkowie – profesjonalne liceum

17.05.2021
autor: Mariusz Gierula
Jeśli szukasz przygody życia, chcesz spełnić swoje marzenia i nie boisz się nowych wyzwań, liceum mundurowe CN-B Feniks jest właśnie dla Ciebie! Jedyne profesjonale liceum mundurowe rozpoczyna rekrutację. 
 
Licea CN-B, potocznie nazywane Feniksem, są dobrze znane w miastach i okolicach, w których funkcjonują. Wizytówką każdej szkoły są umundurowani uczniowie w bordowych beretach. Zawsze regulaminowo ubrani, z nakryciem głowy, plecakiem wojskowym. Trudno się dziwić, każdy uczeń chce być najlepszy. 
 
Feniks od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej, Wojskowymi Komendami Uzupełnień w całym kraju, Batalionami oraz innymi frakcjami mundurowymi. Dzięki tej współpracy przyszli żołnierze są profesjonalnie przygotowani do służby wojskowej. 
 
Jak będzie wygląda nauka w I LO CN-B w Wyszkowie? Trzeba pamiętać, że będzie to liceum ogólnokształcące, którego cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Uczniowie mają te same przedmioty, jak ich rówieśnicy w innych liceach z tą różnicą, że zakres programu jest wzbogacony o przedmioty specjalistyczne. Wśród nich jest przygotowanie wojskowe czy samoobrona i techniki interwencyjne. Na początku jednak to szkolenie z musztry i zasad żołnierskiego zachowania. Bardzo ważne jest zapoznanie uczniów z regulaminami sił zbrojnych, elementami kodeksu honorowego żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Każdego roku jest na to niewiele czasu, ponieważ już w październiku odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych klas. Odbywa się ono w Sopocie w kościele garnizonowym. Cała uroczystość jest oparta na ceremoniale wojskowym. To bardzo ważna chwila dla całej społeczności Feniksa. Ten wzruszający moment, kiedy kilkuset uczniów w jednolitym umundurowaniu, maszeruje ulicami Sopotu, popularnym Monciakiem, a potem na wzór wojskowy składa rotę ślubowania, na długo pozostaje w pamięci uczniów i wielu rodziców, którzy specjalnie przyjeżdżają zobaczyć to wydarzenie.
 
Głównym atutem szkoły są szkolenia praktyczne. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy, nauczyciele z bogatym doświadczeniem w służbach mundurowych. To przede wszystkim byli oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, Policji czy Państwowej Straży Pożarnej. Początek szkolenia to organizacja łączności, taktyka wojskowa oraz wyszkolenie strzeleckie. Uczniowie już od pierwszej klasy uczą się budowy i obsługi broni palnej począwszy od sportowych kbk-sów, po pistolety Glock, Wahlter, do kbkAK czyli popularnego kałasznikowa. Mają okazję zapoznać się z bronią używaną na współczesnym polu walki tj. Beryl i najnowszy karabinek Grot. Uczą się nie tylko obsługi, ale również strzelają z tej broni. Oczywiście z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Wysoki poziom wyszkolenia uczniów Feniksa doceniony został przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które delegowało płocką szkołę do udziału w Wielkiej Defiladzie "Silni w Sojuszach", która 3 maja 2019 r. przeszła ulicami Warszawy. 
 
Oprócz tego uczniowie liceum przygotowują się  do samodzielnych skoków spadochronowych czy też nurkowania. I to właśnie skoki spadochronowe cieszą się największym zainteresowaniem. Uczniowie przygotowują się do skoków bardzo intensywnie. Na początek szkolenie teoretyczne, potem szkolenie naziemne i w końcu upragniony skok. Licealiści z Feniksa zdobywają tytuł skoczka spadochronowego. Wykonują samodzielne skoki spadochronowe z wysokości 1200 metrów, potrafią samodzielnie kierować spadochronem i lądować w odpowiednim miejscu. Nurkowanie natomiast, oprócz podziwiania piękna podwodnego świata, to taktyka podwodna i nawodna. Pokonywanie własnych słabości i zdobywanie odpowiednich uprawnień, 
które z powodzeniem można wykorzystać w przyszłości. 
 
Absolwenci szkół Feniksa mogą liczyć na szereg korzyści po ukończeniu liceum. Po pierwsze uczeń jest objęty systemem szkolenia, który w sposób profesjonalny przygotowuje kandydata do pełnienia służby w wojsku polskim, policji, straży pożarnej czy straży granicznej. Podczas nauki uczeń odbywa szkolenia teoretyczne i praktyczne na terenie jednostek wojskowych, gdzie w rolę nauczycieli wcielają się zawodowi żołnierze. To niezwykle cenne doświadczenie, ponieważ niewielu młodych ludzi może fizycznie zetknąć się z prawdziwym wojskiem, wyposażeniem, może wyrobić sobie bardziej realny wizerunek swojej przyszłej pracy. Można to porównać trochę do praktycznej nauki zawodu. Kolejny plus to preferencyjne warunki podczas przyszłej rekrutacji do Wojska Polskiego. Uczniowie otrzymują dodatkowe punkty do Akademii Wojskowych, ale też do terytorialnej służby wojskowej. Bardzo istotny bonus to skrócona służba przygotowawcza. W tym roku to tylko 12 dni. Wyobraźmy sobie młodego człowieka, który tuż po zdaniu matury, może bardzo efektywnie spędzić wakacje i tuż po nich podjąć ciekawą, stałą i dobrze płatną pracę. Może również na dodatkowych preferencyjnych warunkach rozpocząć studia wojskowe.
 
Profesjonalne liceum mundurowe Feniks to miejsce dla ludzi ambitnych, gotowych podejmować nowe wyzwania. Wszyscy uczniowie, kadra dydaktyczna i instruktorzy są członkami IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku, organizacji proobronnej od kilkunastu lat współpracującej z MON. 
Obecnie w ośmiu oddziałach liceów mundurowych CN-B Feniks uczy się ponad 1100 uczniów. Licea mundurowe CN-B z powodzeniem funkcjonują w Białymstoku, Ciechanowie, Gdańsku, Kętrzynie, Olsztynie, Płocku i Radomiu. Od września tego roku uruchomione zostaną nowe placówki w Iławie i Wyszkowie. 
 

Kto może zostać uczniem Feniksa? 

Uczniem może zostać każdy młody człowiek, który swoją przyszłość wiąże z mundurem lub chce przeżyć przygodę życia. Na początku należy pobrać wniosek o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkół Feniksa, można go pobrać w formie elektronicznej stronie internetowej www.szkolyfeniks.pl, wybrać miasto, gdzie chcemy podjąć naukę, a następnie wejść do strefy kandydata. Wypełniony wniosek przesyłamy lub dostarczamy do szkoły. Na każdym etapie rekrutacji utrzymywany jest stały kontakt z kandydatami. Pracownicy Feniksa dzwonią, czy wysyłają wiadomości do rodziców przyszłych uczniów. Podczas rekrutacji sprawdzane jest zdrowie kandydata. Jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenia od lekarza rodzinnego, o braku przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego. Kolejnym elementem jest test sprawności fizycznej. Dla dziewcząt jest to bieg na 800 metrów, rzut piłką lekarską, bieg po kopercie 3 na 5 metrów. Dla chłopców to bieg na 1000 metrów, podciąganie na drążku i bieg wahadłowy 10 razy 10. Ważne są również wyniki z egzaminu ośmioklasisty oraz średnia ocen.
 
Nowością podczas rekrutacji są Wirtualne Dni Otwarte, które są prezentowane na Facebooku Feniksa w konwencji „na żywo” 26.05.2021 r. godz. 12.00.
 
Podanie do naszego liceum należy złożyć do 31 maja 2021 r. w siedzibie szkoły, pok. nr 101 lub przesłać na adres mailowy wyszkow@cnb-feniks.edu.pl
 
Więcej o liceach CN-B Feniks:
Eurodock - maj 2024
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość