Elżbieta Szczuka pierwszą Honorową Obywatelką Gminy Wyszków (FOTO)

Wydarzenia

Elżbieta Szczuka pierwszą Honorową Obywatelką Gminy Wyszków (FOTO)

18.03.2024
autor: Sylwia Bardyszewska
Elżbieta Szczuka jest pierwszą kobietą, której rada miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wyszków. Uroczysta sesja miała miejsce 14 marca w WOK Hutnik. Jak przystało na okoliczność, miała bardzo podniosły charakter, ale jednocześnie ciepły, przyjacielski i rodzinny. - Zgłębiając historię naszego miasta poprzez poznawanie i opisywanie w „Nowym Wyszkowiaku” oraz książkach losów mieszkańców i osób związanych z ziemią wyszkowską, ani przez chwilę nie pomyślałam, że zaowocuje to tytułem honorowej obywatelki mojego miasta. Bo Wyszków jest moim miastem - podkreśliła bohaterka uroczystości.
 
Wojciech Rojek, w imieniu wnioskodawców, odczytał wniosek o nadanie Elżbiecie Szczuce honorowego obywatelstwa. Warto przypomnieć jego uzasadnienie:
Elżbieta Szczuka jest cenioną regionalistką, prawdziwą pasjonatką historii ziemii wyszkowskiej i ludzi z nią związanych. Od ponad 20 lat na własną rękę gromadzi materiały historyczne, którymi dzieli się nie tylko ze społeczeństwem Wyszkowa, ale stara się też promować ciekawą lokalną historię poza Powiatem Wyszkowskim. Bierze udział w spotkaniach i audycjach radiowych. Jako autorytet w dziedzinie lokalnej przeszłości oprowadza mieszkańców i gości po miejscach cennych historycznie. Odkrywa ludzi już zapomnianych, wytrwale, różnymi sposobami poszukuje o nich wiadomości i zabiega o ich upamiętnienie. To dzięki niej kilka wyszkowskich rond i ulic może się szczycić lokalnymi patronami.
Elżbieta Szczuka jest autorką setek artykułów prasowych o historii Gminy Wyszków; brała udział w przygotowaniu wielu historycznych materiałów, przewodników i broszur. Jak nikt inny w Wyszkowie pamięta o ważnych jego rocznicach i momentach. Pamięta i przypomina innym…
Jest autorką trzech książek: „Cmentarz Parafialny w Wyszkowie” (rok 2012 rok), „Pamiętamy. Zasłużeni dla ziemi wyszkowskiej” (rok 2020), „Jerzy Różycki. Jeden z pogromców Enigmy” (rok 2023). Dodatkowo jest współautorką publikacji regionalnych, m.in. „Ziemia wyszkowska i Puszcza Biała. Kto był kim”, „Zeszytów wyszkowskich”, materiałów z okazji 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida.
Jej misja opiera się głównie na przekazie - by społeczność Wyszkowa znała swoją historię i ludzi, którzy ją tworzyli. Na tym Elżbiecie Szczuce zależy najbardziej, do tego niestrudzenie dąży od wielu lat, jest w tym niezwykle uczciwa i rzetelna, a jednocześnie skromna, wręcz zawstydzona oznakami uznania.
W 2016 r. została wyróżniona (na wniosek Starosty Powiatu Wyszkowskiego) Medalem „Pro Patria” przyznawanym przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
We wstępie do książki „Pamiętamy. Zasłużeni dla ziemi wyszkowskiej” napisała: „Książka ta, do której materiały zbierałam ponad 20 lat, opowiada o ludziach, którzy na trwałe zapisali się w historii Wyszkowa, regionu, a nawet Polski. Oddaliśmy im hołd, czyniąc patronami ulic, rond, skwerów, stawiając pomniki, nadając honorowe obywatelstwo. Piszę też o osobach, które nie zostały dotąd uhonorowane w trwały sposób, a swoim życiem udowodniły, że na to w pełni zasłużyły.”
Czas, by społeczeństwo Wyszkowa uhonorowało Elżbietę Szczukę najbardziej zaszczytnym tytułem, jaki może nadać, dziękując jej w ten sposób za lata pracy na rzecz wspólnoty, którą tworzymy DZIŚ - ale przecież dzięki swojej PRZESZŁOŚCI.
Przypomnijmy, że pod wnioskiem, oprócz Wojciecha Rojka, podpisali się również: Lucyna Wilczyńska, Elżbieta Borzymek, Leszek Marszał, Elżbieta Piórkowska, Krystyna Szczuka-Wiśniewska i Sylwia Bardyszewska.
 
Taki nasz wyszkowski profesor Miodek
Rada Miejska w Wyszkowie uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa podjęła jednogłośnie, za co podziękował burmistrz Grzegorz Nowosielski: - To historyczna chwila, do grona Honorowych Obywateli naszej Gminy dołącza pierwsza kobieta – Pani Elżbieta Szczuka, a dla wielu z nas po prostu Pani Elżbieta, Pani Ela. Osoba równie wielkiej wiedzy, co skromności. Autorytet wyszkowskiej historii i tożsamości, cierpliwa badaczka jej dziejów, pisarka, dziennikarka, erudytka. Iluż z nas pod czujnym i krytycznym okiem Pani Elżbiety odświeżało błyskawicznie w myślach nazwy wyszkowskich ulic czy rond? Nade wszystko przywiązana do pięknej polszczyzny w piśmie i mowie wielokrotnie była pani Elżbieta wyrocznią, taki nasz wyszkowski profesor Miodek – rozstrzygający gramatyczne dylematy. Ilekroć pojawiało się pytanie, wątpliwość co do dziejów naszego miasta, sugestia zazwyczaj padała zawsze ta sama: zadzwoń do Eli Szczuki, ona z pewnością będzie wiedziała.
Burmistrz pogratulował Elżbiecie Szczuce nadania zaszczytnego tytułu: - Tytułu, na który tak rzetelnie zapracowała Pani przez te lata, który znakomicie określa cały dorobek, który stworzyła Pani na rzecz i dla dobra naszej gminy. Cierpliwa kronikarka, stawiająca na swoje dzieło, nie osobiste zaszczyty. Lokalna patriotka, patrząca na swoją małą ojczyznę z miłością i troską, ale gdy trzeba też krytycznie i z dystansem. Rzetelna dziennikarka, dla której obiektywizm i szacunek do czytelnika zawsze były misją. Wyszkowianka, mająca swoje miasto i mieszkańców głęboko w sercu. W imieniu wyszkowianek i wyszkowian bardzo dziękuję, Pani Elżbieto, za tę mądrą troskę, za rzetelne utrwalanie skarbów naszej historii, za patriotyzm, który dla Pani zaczyna się w pielęgnowaniu historii wyszkowskich bohaterów, a kończy na szacunku do ojczystego języka. Życzę, by to miasto, nasze wspólne miasto, wspólna gmina odwzajemniła się pani równym dobrem, szacunkiem i życzliwością, dziękuję!
 
Bo Wyszków jest moim miastem
Ela Szczuka, choć wzór dystansu do siebie i otaczającego ją świata, w tym szczególnym momencie nie potrafiła ukryć wzruszenia: - Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie godnością honorowej obywatelki. Czuję się wzruszona, wyróżniona, ale też doceniona. Staram się unikać wielkich słów, ale przyznam, że szczególnie mi miło z tego powodu, że jako pierwsza będę mogła używać tytułu Honorowa Obywatelka Gminy Wyszków. Zgłębiając historię naszego miasta poprzez poznawanie i opisywanie w „Nowym Wyszkowiaku” oraz książkach losów mieszkańców i osób związanych z ziemią wyszkowską, ani przez chwilę nie pomyślałam, że zaowocuje to tytułem honorowej obywatelki mojego miasta. Bo Wyszków jest moim miastem. Zależy mi, żeby działo się tu dobrze, żeby miasto piękniało, żeby było bezpiecznie, żeby ludzie byli uśmiechnięci i życzliwi wobec siebie, żeby zachować ciągłość pokoleniową i szanować pamięć o tych, którzy już odeszli. Dziękuję wnioskodawcom, że mnie zauważyli, radzie miejskiej, że zaaprobowała przedstawioną argumentację. Dziękuję za wszystkie słowa aprobaty dla mojej pracy. 
Ela Szczuka dłuuugo odbierała gratulacje i podziękowania. W tym ważnym dniu byli z nią nie tylko samorządowcy, ale też rodzina, przyjaciele, znajomi, społecznicy doceniający jej wkład w życie naszego miasta, a także honorowi obywatele gmin Wyszków i Długosiodło.

Laudację na cześć Elżbiety Szczuki, Honorowej Obywatelki Gminy Wyszków odczytała przewodnicząca rady miejskiej Elżbieta Piórkowska
 
Szanowna Pani Elżbieto, Szanowni Radni, Drodzy Państwo, Mili Goście, 
Mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu wyjątkową wyszkowiankę, bohaterkę dzisiejszej uroczystości, Panią Elżbietę Szczukę. Czuję się wyróżniona, mogąc wygłosić laudację na cześć kobiety, która w całej swojej skromności kryje prawdziwą wielkość, za którą stoi ogromna wiedza, która swoją cierpliwą pracą i osiągnięciami buduje nie tylko lokalną wyszkowską tożsamość, ale również znakomity wizerunek naszego miasta w Polsce. Nasza ambasadorka kultury, regionalistka, pisarka, dziennikarka, samorządowiec, badaczka lokalnej historii, lokalna patriotka, społecznik. 
„Cierpliwość jest towarzyszką mądrości”
Pani Elżbieta Szczuka, wyszkowianka, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów pedagogicznych w zakresie matematyki. Znakomity przykład symbiozy umysłu ścisłego i humanistycznej wrażliwości. Człowiek renesansu, umiejętnie łączący na zawodowej drodze praktykę i technologię z zacięciem pedagogicznym, lekkim piórem, wrażliwością na kulturę i literaturę, społecznikowską misją i lokalnym patriotyzmem. Pracowała w Zarządzie Autostrad w Warszawie, oddział terenowy w Katowicach, Wojewódzkim Zarządzie Dróg i Mostów w Warszawie, oddział Wołomin, Rejonie Dróg Publicznych w Ostrowi Mazowieckiej, obwód drogowy w Lucynowie, Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość. 
Pedagog, wychowawca młodzieży, nauczycielka matematyki. Pracowała w Szkole Podstawowej w Nowych Wypychach oraz Zespole Szkół w Somiance. Wielka miłośniczka poprawnej polszczyzny i kultury słowa, pielęgnująca szacunek do języka polskiego, szczególnie w sferze publicznej. 
Dziennikarka i pisarka, dobrze znana wyszkowianom ze znakomitych publikacji historycznych, kronikarka wyszkowskiego życia, badaczka lokalnej historii i tradycji. Skarbnica wiedzy o dawnym Wyszkowie, niekwestionowany autorytet, regionalistka słynąca ze skrupulatności, rzetelności, wiarygodna, ceniona przez czytelników. Z prasą lokalną związana od 1994 roku, najpierw z „Wyszkowiakiem”, a od 1998 roku do dziś – z „Nowym Wyszkowiakiem”. Pasjonatka historii Wyszkowa, odkrywająca jej wybitne postaci i tajemnice. Autorka książki „Cmentarz parafialny w Wyszkowie”, współautorka publikacji o historii Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie. Jej najnowsza publikacja poświęcona genialnemu kryptologowi, Jerzemu Różyckiemu, będąca efektem wieloletniej pracy, cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem. To wszystko publikacje pisane sercem. 
Wyszków i ziemia wyszkowska nie mają więc przed Elżbietą Szczuką tajemnic. Jej wieloletnia, cierpliwa i wytrwała praca badawcza i dorobek to kapitał dla kolejnych pokoleń wyszkowian. Tysiące fotografii, relacji, wspomnień. W notesie Elżbiety znajdziemy więc zapewne wszystkich tych, którzy przez dziesięciolecia zapisywali swoje karty wyszkowskiej historii. 
Elżbieta Szczuka - społeczniczka i samorządowiec, od 1998 roku przewodnicząca osiedla nr 11 w Wyszkowie. Zaangażowana i pracowita, rzetelnie uczestnicząca przez lata w sesjach Rady Miejskiej, o historii wyszkowskiej samorządności wie wszystko. Aktywna obywatelka, zawsze służąca swoją radą i wiedzą, pełna troski o sprawy miasta, ale też potrafiąca patrzeć na nie krytycznie. Bez wątpienia lokalna patriotka, mogąca służyć za wzór mądrej, serdecznej i twórczej więzi ze swoim rodzinnym miastem. 
Gdyby miarą zasług dla miasta było pielęgnowanie jego historii, tradycji i obyczajów, Elżbieta Szczuka byłaby bezkonkurencyjna. Gdyby mierzyć je godzinami zainteresowania, uważności i wiedzy – Elżbieta nie miałaby sobie równych. Wreszcie – jeśli ktoś ma Wyszków głęboko w sercu, a jego ślady w pamięci – to właśnie Elżbieta Szczuka, która z wszech miar zasługuje na najwyższe wyróżnienie Gminy Wyszków – Honorowe Obywatelstwo.
 
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość