Dziś studniówka, a za 106 dni... (foto)

Wydarzenia

Dziś studniówka, a za 106 dni... (foto)

19.01.2020
autor: Sylwia Bardyszewska
W scenerii hollywodzkiej gali oscarowej podczas studniówki bawili się, 18 stycznia, maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego. Norwidziaki bal zorganizowały w hali sportowej swojej szkoły. - Zostawcie tu wiele dobrych emocji, bo za trzy miesiące w tej samej sali będziecie zdawać maturę - życzyła dyrektor Dorota Piotrowicz. 
 
Liceum Norwida dumne jest ze swojej 105-letniej tradycji. Maturzyści przez kilkadziesiąt lat studniówki rozpoczynali polonezem „Pożegnanie ojczyzny” Kleofasa Ogińskiego. Od kiedy na ekrany wszedł „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy, czyli od 20 lat, tańczą do muzyki Wojciecha Kilara.
Tegorocznego poloneza dyrektor Dorota Piotrowicz poprowadziła z przewodniczącym samorządu szkolnego Kajetanem Deptą, a wicedyrektor Wojciech Chaciński - z Sandrą Korytkowską. Za przygotowanie układu maturzyści podziękowali Małgorzacie Łysik i Zofii Bernatowicz.
Jak zauważyła dyrektor Piotrowicz, studniówka to symboliczne zakończenie pewnego etapu w życiu młodzieży. To czas, kiedy przygotowują się do egzaminów dojrzałości, wybierają dalszą drogę życia; czas kiedy, z nadzieją patrzy się w przyszłość, ale i czas podziękowań za to, co wydarzyło się w ostatnich latach.
- Do matury zostało dokładnie jeszcze 106 dni. Te 6 poświęćcie na odpoczynek, a 100 dni na ciężką, solidną pracę przed maturą. Życzę, by nauka nie była dla was ciężarem, trudem, aby przyniosła satysfakcję, byście bez stresu podeszli do egzaminu – do maturzystów zwróciła się dyrektor szkoły. - Życzę jak najlepszych wyników maturalnych, żeby były przepustką na wymarzone studia. Żebyśmy w czerwcu mogli wręczyć wam Oskary - nawiązując do scenerii dzisiejszego balu – w postaci najlepszych świadectw maturalnych. Bawcie się świetnie, zostawcie tu wiele dobrych emocji, bo za 3 miesiące w tej samej sali będziecie zdawać maturę.
Doskonałych wyników maturalnych życzył również starosta Jerzy Żukowski. - Wszyscy pamiętacie dzień, w którym stanęliście w murach tego szacownego liceum. Mam nadzieję, że wasze plany i marzenia spełniły się chociaż w części. Jeśli nie, to pamiętajcie, że to dopiero początek waszej drogi przez życie - dodał.
Szymon Depta, w imieniu rodziców, podziękował dyrekcji szkoły, nauczycielom i wychowawcom nie tylko za przekazywanie uczniom wiedzy, ale też za ciepło, wyrozumiałość i stwarzanie w szkole rodzinnej atmosfery.
O zawiązanych przyjaźniach i głębszych uczuciach - być może na całe życie - mówił maturzysta Kajetan Depta. - Myślę, że większość z nas zmieniła się na lepsze - podkreślił. - Nie byłoby to możliwe bez wkładu naszych nauczycieli. Żadne cytaty nie opiszą, jaką radość i ulgę czuję w tym momencie. Zakończę więc prostymi słowami: dziękuję, że jesteście.
Trzy lata w liceum, jak zauważyli prowadzący część oficjalną Weronika Zglecz i Szymon Andrzejewski, minęły bardzo szybko. -  Dziś chcemy podziękować wszystkim, którzy poświęcali swój czas i wysiłek na edukowanie i wychowywanie nas - zwrócili się do nauczycieli. - Towarzyszyliście nam każdego dnia, byliście świadkami naszych sukcesów, ale i porażek. Doceniamy trud, jaki włożyliście w nasze nauczanie. Pragniemy gorąco podziękować za przekazaną wiedzę, za waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Wiemy, że nie jesteśmy idealni, dziś mamy okazję, by przeprosić za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony, za nasze przewinienia, kłopoty, których nieumyślnie przysporzyliśmy.
Szczególne podziękowania maturzyści skierowali, oczywiście, do wychowawców: Grażyny Piotrowicz (klasa 3A), Beaty Ziembowskiej (klasa 3B), Agnieszki Jezierskiej (klasa 3C), Janusza Kosińskiego (klasa 3D), Patrycji Ogrodzińskiej (klasa 3E) i Katarzyny Mielcarz (klasa 3F).
Gorąco podziękowali również rodzicom: - Za wszystko, co dla nas robicie. Za życie, miłość i wsparcie w trudnych chwilach.
Część oficjalna studniówki rozpoczęła się polonezem, a zakończyła walcem wiedeńskim La petite mort, którego zatańczyli: Tymoteusz Chwiejczak i Zuzanna Kilen, Kamil Prus i Julia Antoniak, Jakub Wronkowski i Oliwia Juszczyńska, Szymon Karp i Jowita Krawczyk, Jakub Mastela i Julia Majewska, Kajetan Depta i Sandra Heronimek, Maciej Stasiak i Olga Pieńczuk oraz Dawid Ponichtera i Weronika Chodkowska. Do występu przygotowywali się przez kilka miesięcy pod okiem koleżanki, maturzystki Oliwii Bali.
Maturzyści, którzy tego wieczoru zamienili się piękne i szykowne gwiazdy kina, bawili się do białego rana.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom