Czy mamy szanse?

Wydarzenia

Czy mamy szanse?

25.08.2016
autor: Sylwia Bardyszewska, Ewa Elward
Ostrołęka chce wprowadzić nowe przedsięwzięcia do planu inwestycyjnego całego subregionu. Tego samego, w którym ujęte są m.in. obwodnica śródmiejska Wyszkowa, droga powiatowa od S-8 do Prabut oraz remont kardiologii i oddziału wewnętrznego wyszkowskiego szpitala. Wszystkie inwestycje czekają na unijne dofinansowanie. Radni miejscy i powiatowi zebrali się w tej sprawie 24 sierpnia na nadzwyczajnych sesjach. 
Regionalny Instrument Terytorialny to inicjatywa zarządu województwa. Zadaniem samorządów było wspólne wypracowanie projektu tworzącego zintegrowaną całość. Liderami koordynującymi prace są dawne miasta wojewódzkie, w naszym przypadku Ostrołęka. 
Powiat i gmina Wyszków do RIT zgłosiły m.in.:
  • budowę obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV (środki unijne – 32 mln zł, wkład własny 8 mln zł). Dotychczas powstały dwa pierwsze etapy, od ul. Serockiej do Leśnej. W kolejnych droga ma przecinać ul. I AWP (powstanie rondo), tory (planowana estakada) i dobiegać do węzła w Turzynie. Projekt przewiduje także m.in. budowę dróg serwisowych, chodników i ścieżek rowerowych, oświetlenia. Etap III obejmuje odcinek między ulicami Leśną i IAWP, IV – między IAWP i Białostocką
  • przebudowę drogi powiatowej na odcinku od S-8 do Prabut (środki unijne 10,2 mln zł, wkład własny 2,5 mln zł). To ok. 18 km drogi łączącej Prabuty z trasą S8 (na wysokości Knurowca) z przebudową skrzyżowania w Starym Bosewie (rondo)
  • remont pawilonu szpitalnego mieszczącego oddziały kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz ich doposażenie (środki unijne 9,5 mln zł, środki własne 2,3 zł).
Plan inwestycyjny został zatwierdzony w tym roku przez wszystkie samorządy: Ostrołęki, Wyszkowa, powiatów ostrołęckiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego i wyszkowskiego. Zgody wszystkich partnerów wymagane są również przy wprowadzaniu jakichkolwiek zmian. Teraz z takiej możliwości korzysta Ostrołęka, radni gminy Wyszków i powiatu wyszkowskiego wyrazili na to zgodę. – W przyszłości też będziemy chcieli zmienić RIT, wprowadzić nowe inwestycje, termomodernizacyjne i wówczas też będziemy potrzebowali zgody – na nadzwyczajnej sesji mówił burmistrz.
Niestety, uwzględnienie projektów w planie inwestycyjnym RIT nie jest tożsame z pozyskaniem dofinansowania. To preferowane inwestycje, ale muszą przejść procedurę konkursową, a pula środków jest ograniczona.
- Czy mamy szanse? – pytali burmistrza radni.
- Na pewno, ale trudno dywagować – krótko odparł Grzegorz Nowosielski.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 30 sierpnia.
 
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość