CKU - pożegnanie i powitanie dyrektora (foto)

Wydarzenia

CKU - pożegnanie i powitanie dyrektora (foto)

31.08.2017
autor: Elżbieta Szczuka
W czwartek 31 sierpnia rada pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego uroczyście i serdecznie pożegnała odchodzącego na emeryturę dyrektora Krzysztofa Dąbrowskiego. Był dyrektorem przez 2 kadencje. Nowym dyrektorem CKU została Aneta Pękul.
Od 2006 r. organem prowadzącym CKU w Wyszkowie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, dlatego na pożegnalną uroczystość przybył do Wyszkowa Mirosław Krusiewicz, dyr. Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.
Towarzysząca dyrektorowi Krusiewiczowi urzędniczka Natalia Skolimowska (notabene absolwentka ZS nr 3 w Wyszkowie) odczytała uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego z 31 lipca 2017, który powierzył Anecie Pękul od 1 września 2017 r. na 5 lat stanowisko dyrektora CKU w Wyszkowie. 
W imieniu marszałka i własnym za wieloletnią kreatywną i operatywną pracę oraz owocną współpracę podziękował odchodzącemu dyrektorowi dyr. Krusiewicz. - Był pan dyrektorem jednym z najlepszych. Dzięki pana zaangażowaniu Centrum Kształcenia Ustawicznego prezentowało i dobry poziom dydaktyczny,  i sprawy związane ze sprawami gospodarczymi, z rozbudową szkoły. To pana wielka zasługa. I oczywiście państwa również, którzy dyrekcję wspieraliście – zwrócił się do grona pedagogicznego.
 
Nowa dyrektor, nowe siły
- Nie jest to osoba przypadkowa, to osoba znana w środowisku wyszkowskim – tak o nowej pani dyrektor mówił Mirosław Krusiewicz. – Pracowała u państwa, pracowała w Zespole Szkół nr 3. To dwie jednostki będące w tym samym budynku, ale przenikające się. Podczas komisji konkursowej (do konkursu przystąpiły 3 osoby - ES) pani Aneta popisała się wspaniałą wiedzą, przedstawiła wizję rozwoju CKU, a więc jest szansa na rozwój CKU. Czasy najlepsze dla centrum są już za nami, ale to nie znaczy, że mamy nic nie robić. Musimy szukać nowych kierunków kształcenia, zadbać o nabory. Szkolnictwo dla dorosłych ma swoje miejsce w systemie edukacji. Czas jest bardzo trudny, ale podołamy.
 
26 lat pracy w CKU
Krzysztof Dąbrowski jest magistrem techniki, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. W tej samej uczelni kilka lat później ukończył dwuletnie studia podyplomowe z informatyki. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 r. w Andrzejewie. W latach 1982-90 pracował w szkołach w Rybienku Leśnym i Kamieńczyku, w latach 1990-91 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie. W CKU pracuje od 1991 r., od 1998 r. (po odejściu Karola Pękula na stanowisko wicewojewody ostrołęckiego) został wicedyrektorem, a przez ostatnie 10 lat – dyrektorem.
Dyrektora Krzysztofa Dąbrowskiego pożegnała nowa dyrektor, nauczyciele i pozostali pracownicy. Były chwile wzruszenia, niektórym zakręciły się łzy w oczach.
- Po przepracowaniu 37 lat pracy, w tym 26 lat pracy w CKU, podjąłem decyzję o przejściu na emeryturę. Myślę że inspiracją do podjęcia tej decyzji była znana sentencja Paula Coelho która brzmi: „Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami”. Mile wspominam te 26 lat w CKU, choć te ostatnie 9 lat jako wicedyrektor i 10 lat jako dyrektor nie były zbyt łatwe ze względu na inny charakter tej pracy – przyznał odchodzący na emeryturę dyrektor.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 5 września.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Nauka źle wykorzystana, może być obrócona przeciwko człowiekowi (foto)

Nauka źle wykorzystana, może być obrócona przeciwko człowiekowi (foto)

Ciekawe projekty edukacyjne, głównie z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, uczniowie zaprezentowali tuż przed wakacjami podczas IX Wyszkowskiego Dnia Nauki, w tym roku zatytułowanego „Nauka poprzez działanie”. Organizatorem imprezy był Burmistrz Wyszkowa we współpracy z SWPW oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Wyszkowie.
zobacz więcej
W lepszej sytuacji niż inne szkoły

W lepszej sytuacji niż inne szkoły

Spotkanie z zastępcą burmistrza Anetą Kowalewską i naczelnikiem wydziału edukacji Sławomirem Cieślakiem, które odbyło się 26 października w Zespole Skół na Polonezie, nie  przyciągnęło wielu osób. Oprócz dyrekcji i reprezentacji pedagogów obecna była niewielka grupa rodziców. Reforma oświaty, jeden z tematów spotkania, wzbudza wszędzie emocje.  – U państwa, widzę, na razie nieco mniejsze – zauważyła zastępca burmistrza. – Pewnie dlatego, że zespołów szkół dotyczy w mniejszym stopniu.
zobacz więcej
Znowu modne drewniane zabawki dla dzieci

Znowu modne drewniane zabawki dla dzieci

Zabawki dla najmłodszych zmieniają się bezustannie. Pojawiają się nowe, czasami lepsze, a czasami gorsze, mody na otaczające dziecko przedmioty. Są jednak zabawki, które w każdym pokoleniu znajdują ogromne zainteresowanie najmłodszych. Taka jest właśnie drewniana kolejka dla dzieci.
zobacz więcej
Świeć przykładem (foto)

Świeć przykładem (foto)

W ramach akcji "Świeć przykładem" policjanci z wyszkowskiej drogówki przypominali wczoraj pieszym i rowerzystom najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
zobacz więcej
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.