Chcą zbudować centrum rehabilitacji dzieci (foto)

Wydarzenia

Chcą zbudować centrum rehabilitacji dzieci (foto)

29.04.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Budowa bezpłatnego Bajkowego Centrum Rehabilitacji Dzieci to ambitny plan szpitala, powiatu, a przede wszystkim fundacji Lepszy Los, która podjęła się trudnego zadania zebrania ok. 2 mln zł na realizację przedsięwzięcia. Swoją cegiełkę na budowę centrum może ofiarować każdy.
 
Zbiórka środków to podstawowy cel rozpoczętej już kampanii „Magia pomagania”, o której inicjatorzy opowiedzieli 29 kwietnia, podczas konferencji prasowej. - Dzieci do 6. roku życia nie mają zapewnionej rehabilitacji. Są to tzw. pacjenci niewspółpracujący, czyli nierozumiejący tego, co się dzieje. A rehabilitacja bardzo często sprawia im ból - mówi prezes fundacji Wojciech Bielecki. - Zapotrzebowanie na rehabilitację dzieci w całym kraju jest ogromne. Zazwyczaj rodzice, którzy walczą z chorobą dziecka, muszą korzystać z prywatnych gabinetów. Koszt to ok. 120 zł za godzinę rehabilitacji, a do tego trzeba doliczyć też dojazd. Chcemy to zmienić. Zależy nam, żeby rehabilitacją objąć jak największą liczbę dzieci. Mamy nadzieję, że uda się podpisać kontrakt z NFZ.
Stąd inicjatywa budowy na terenie szpitala (za przychodnią, w której mieści się m.in. medycyna pracy) budynku o powierzchni ok. 400 m kw. Fundacja będzie zbierała środki, ale inwestycję będzie realizował powiat. - Mamy nadzieję, że w ciągu 2 lat będziemy w stanie przekazać darowiznę – planuje prezes fundacji. - Budynek stanie się własnością szpitala.
Koszt inwestycji (budowy, wyposażenia i szkolenia rehabilitantów) to 2 mln zł. - Nigdy tak duża kwota nie była zbierana na terenie naszego powiatu – przyznaje wicestarosta Leszek Marszał. - Byłyby to ewenement na skalę kraju, bo mówimy o bezpłatnej rehabilitacji dzieci, nie tylko z terenu powiatu wyszkowskiego. Cel bardzo ambitny.
Na początku kwietnia zostało podpisane porozumienie między fundacją, a SPZZOZ i powiatem - wstępna deklaracja utworzenia centrum. - Fundacja „Lepszy los”, która 2 lata temu przeprowadziła się do Wyszkowa, dała poznać się z bardzo dobrej strony - ocenia wicestarosta. 
Fundacja nie prowadziła dotychczas tak dużej zbiórki na zadanie inwestycyjne, ale na rehabilitację konkretnych osób udało się jej zbierać większe kwoty, np. 4 mln zł na zakup nierefundowanego leku dla dwójki rodzeństwa.
Pierwsze środki już są, przekazane przez rodzinę zmarłej podopiecznej fundacji. - Zbiórka jest ogólnopolska – zaznacza Wojciech Bielecki. Fundacja liczy na wsparcie nie tylko wyszkowskich firm, ale też dużych, ogólnopolskich fundacji. Plan jest taki, by każda sala miała tytularnego sponsora.
Mieszkańcy będą mogli wesprzeć inicjatywę m.in. podczas imprez organizowanych na terenie powiatu, gdzie pojawią się wolontariusze z puszkami. Zbiórka będzie prowadzona również elektronicznie, poprzez stronę fundacji.
- To będzie pierwszy budynek tego typu, który powstanie dzięki mieszkańcom - podkreśla prezes fundacji.
- To dla nas piękna chwila, że możemy współpracować przy realizacji inwestycji, która ma służyć rehabilitacji dzieci. Nasz szpital posiada zakład rehabilitacji, ale, niestety, nie możemy zabezpieczyć rehabilitacji dla małych dzieci, które wymagają rehabilitacji ciągłej - mówi dyrektor SPZZOZ Decylia Domżała. - Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się ten sukces osiągnąć. Żebyśmy za 3 - 4 lata mogli zaprosić wszystkie dzieci z powiatu wyszkowskiego i okolic.
- Wierzymy, że w nas, Polakach, jest taka siła - z nadzieją podkreślają członkowie fundacji.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom