Chcą sprawdzić ważność ślubowania

Wydarzenia

Chcą sprawdzić ważność ślubowania

13.05.2024
autor: Sylwia Bardyszewska
Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie skieruje do komisarza wyborczego wniosek o sprawdzenie ważności ślubowania złożonego przez radnych powiatowych.
 
Przypomnijmy, że wątpliwości co do ważności ślubowania pojawiły się tuż po nim, zgłoszone ze strony publiczności uczestniczącej w pierwszej sesji Rady Powiatu Wyszkowskiego, która odbyła się 7 maja: - Chodzi o to, żeby każdy powiedział słowo ślubuję osobno, a nie razem.
Radni wspólnie powtarzali za prowadzącym obrady całą rotę ślubowania, a na koniec, według woli, dodali: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
- Jeśli każdy z radnych wypowiedział rotę ślubowania, a w samorządzie powiatowym jest inaczej niż w samorządzie gminnym, z dodaniem sformułowania, które mógł dodać zgodnie z zapisem ustawowym, to ślubowanie nie może być nieważne - do wątpliwości odniósł się mecenas Piotr Zdziebłowski. - W mojej ocenie ślubowanie odbyło się zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie powiatowym. Moja ocena jest taka, że ślubowanie jest skuteczne, nastąpiło objęcie mandatów. 
Radni złożyli ślubowanie zgodnie z art. 20 Ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi:
1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Rzeczywiście, formuła różni się od ślubowania składanego przez radnych miejskich i gminnych, zgodnie z art. 23a Ustawy o samorządzie gminnym, który mówi:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
- Śledziłam różne ślubowania w samorządach. Pamiętam ślubowanie 5 lat temu. Słowo „ślubuję” każdy wypowiadał osobno - przekonywała Teresa Czajkowska. - Nie było ślubowania chórem. Nie chciałabym, żeby w przyszłości doszło do sytuacji, że uchwały, które podejmujemy są nieważne. 
- W mojej ocenie nie ma wątpliwości, czy ślubowanie zostało złożone skutecznie, a idąc dalej, czy nastąpiło objęcie mandatów radnych - potwierdził mecenas.
Jednym z radnych powiatowych, którzy 7 maja składali ślubowanie, jest Mariusz Bryk. 
- Analizujemy sytuację – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej PiS-u. - W Ustawie o samorządzie powiatowym nie ma jasno opisanej sytuacji ślubowania tak, jak w samorządzie gminnym. Zagłębiłem się w komentarze do ustawy. Jest stanowisko, że jeśli w statucie powiatu nie ma opisanego sposobu ślubowania, to powinno się ono odbyć tak, jak w samorządzie gminnym. Jeszcze to przeanalizujemy i prawdopodobnie będziemy składać wniosek o sprawdzenie ważności ślubowania do komisarza wyborczego. 
- Moim zdaniem, choć nie jestem prawnikiem, to ślubowanie budzi bardzo duże wątpliwości – dodał poseł Henryk Kowalczyk. - Zawsze powinno się jednoznacznie stwierdzić, że dany radny indywidualnie, a nie zbiorowo złożył ślubowanie. To trzeba zweryfikować pod kątem prawnym.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość