Budowa linii 400 kV. Wybrano wariant do realizacji

Wydarzenia

Budowa linii 400 kV. Wybrano wariant do realizacji

23.11.2019
autor: Sylwia Bardyszewska
Linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka - Stanisławów ominie zabudowania w Fideście. Mieszkańcy tej miejscowości mieli najwięcej wątpliwości co do planowanej inwestycji.
 
Przypomnijmy, że linia długości ok. 100 km połączy dwie istniejące stacje w Ostrołęce i Stanisławowie. Dodatkowo przewidziana jest rozbudowa na terenie gminy Brańszczyk rozdzielni 400 kV. Z tej stacji pobierana będzie energia dla powiatów wyszkowskiego i wołomińskiego. Firmy występują o nowe moce przyłączeniowe, ale w tej chwili nie ma takiej możliwości. Dzięki tej stacji odbiorcy będą mieli zwiększone możliwości poboru energii elektrycznej.
Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2018 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA – operator sieci przesyłowej w Polsce – chcą rozpocząć budowę w 2021 roku i zakończyć do 2023.
Czwartkowe spotkanie w Wyszkowie było kolejnym etapem konsultacji społecznych. Na 586 ankiet konsultacyjnych, które wpłynęły w międzyczasie do wykonawcy, 28 złożyli mieszkańcy gminy Wyszków, głównie Fidestu, przez który przebiega jeden z trzech zaprojektowanych wariantów. Wariant, dodajmy, niewybrany do realizacji.
Do pytań i obaw najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców podczas rozmów i konsultacji odniósł się Maciej Szulc, dyrektor ds. inwestycyjnych firmy Elfeko, lidera konsorcjum będącego wykonawcą inwestycji. - To względy zdrowotne, niewidzialne pole magnetyczne, możliwie największa odległość od zabudowy, obniżenie wartości działek, brak możliwości inwestycyjnych - wyliczał.
Polska ma jedne z najbardziej restrykcyjnych norm, jeśli chodzi o wartość pól elektromagnetycznych. Dopuszczalna wartość natężenia pola elektrycznego na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w naszym kraju wynosi 1 kV/m (kilowoltów na metr), przy rekomendacji Unii Europejskiej 5 kV/m, pola magnetycznego - w Polsce 60 A/m (amperów na metr), przy rekomendowanej przez UE wartości 80 A/m. - Korzystając z postępu technologicznego, przebywamy w polu elektromagnetycznym, choć nie zdajemy sobie z tego sprawy - zauważył Maciej Szulc, podając przykłady urządzeń codziennego użytku.
Przypomnijmy, że wykonawca przedstawił trzy warianty przebiegu linii Stanisławów - Ostrołęka, pierwszy i drugi są dość zbliżone.
Wariant 1 zakłada, że linia będzie przebiegała przez gm. Brańszczyk - 1 km, gm. Wyszków - 9,2 km (obręby Fidest, Kamieńczyk, Skuszew Wyszków), gm. Zabrodzie - 1,3 km.
Wariant 2: gm. Brańszczyk - 1 km, gm. Wyszków - 9,4 km (obręby Fidest, Kamieńczyk, Skuszew Wyszków), gm. Zabrodzie - 1,4 km.
Wariant 3: gm. Brańszczyk - 1,1 km, gm. Wyszków - 8,2 km (obręby Fidest, Skuszew Wyszków), gm. Zabrodzie - 5,5 km.
Choć najkrótszy jest wariant trzeci, pod względem gęstości zabudowy najkorzystniejszy jest drugi. I to za nim opowiedziało się najwięcej osób biorących udział w konsultacjach. - To tendencja we wszystkich gminach, również w Wyszkowie - podkreślił Maciej Szulc. Mieszkańcy gminy Wyszków, a szczególnie Fidestu, najgłośniej protestowali przeciwko wariantowi trzeciemu, który przebiegał przez wieś.
Uwzględniając względy środowiskowe i społeczne, wybrano wariant drugi, którego przebieg na terenie gminy Wyszków można zobaczyć na mapce poniżej. W kolejnym etapie wykonawca będzie prowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości.

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość