Blokada środków na koncie bankowym - kiedy może nastąpić?

Wydarzenia

Blokada środków na koncie bankowym - kiedy może nastąpić?

27.02.2019
autor: Red.
Blokady środków na naszym koncie może dokonać organ posiadający tytuł egzekucyjny. Może to być Izba Celna, Dyrektor ZUS czy bank. Zablokowanie konta jest skutkiem niepłacenia rat kredytów czy pożyczek, mandatów i kar oraz egzekucji komorniczej. Pamiętajmy, że komornik nie może przejąć całego majątku dłużnika. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75 proc. wynagrodzenia minimalnego osoby zadłużonej.

Kto może dokonać blokady środków na koncie?

Usługi bankowe cieszą się ogromną popularnością, a niemal wszyscy klienci banków posiadają co najmniej jedno konto, na którym gromadzą środki finansowe. Te mogą pochodzić z różnych źródeł - od wypłat wynagrodzenia po szybkie pożyczki ratalne. Tymczasem każdemu z nas może przydarzyć się sytuacja, gdy środki na naszym koncie zostaną zablokowane. Może to nastąpić w wyniku niepłacenia rat kredytu, chwilówki czy niezapłacenia mandatu. Również niespłacane rachunki mogą przyczynić się do powstania na naszym koncie zadłużenia.

Zablokować nasze konto może bank na wniosek organu egzekucyjnego, który posiada do tego prawo. Organami uprawnionymi do blokady rachunku są:

 • Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • jednostki terytorialne;
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego;
 • Izba Celna;
 • właściwy organ gminy o statusie miasta;
 • organ sądowy (komornik wykonuje wtedy czynności egzekucyjne.

Zasady blokady środków finansowych na koncie osoby fizycznej czy firmy określa Ustawa z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks postępowania cywilnego.

Blokada pieniędzy na koncie bankowym - powody

Istnieje kilka powodów, przez które nasze konto może zostać zablokowane. Należą do nich:

 • zaległości w spłacie wobec różnych organów państwowych;
 • nieuregulowanie kar i mandatów;
 • egzekucja komornicza wskutek niespłaconych kredytów czy pożyczek;
 • niespłacenie kredytu hipotecznego.

Pamiętajmy, że blokada konta bankowego może nastąpić również wtedy, gdy na nasz rachunek wpłynie podejrzanie duża kwota pieniędzy. Bank może myśleć, że to oszustwo. Taką sytuację należy osobiście wyjaśnić kontaktując się z instytucją.

Jak przebiega blokada konta bankowego?

Choć wydaje nam się, że blokada gotówki na koncie nas nie dotyczy, bo postępujemy zgodnie z wszelkimi zasadami narzuconymi przez rynek finansowy, warto wiedzieć, jak ta procedura przebiega. Wszystko rozpoczyna się w banku. Instytucja otrzymuje od naszego wierzyciela tytuł wykonawczy, czyli prawo do uniemożliwienia nam korzystania z rachunku. Zablokowane zostaną bieżące pieniądze oraz te, które dopiero wpłyną na konto. Bank może dokonać blokady konta na podstawie dwóch rodzajów egzekucji:

 • administracyjnej z wierzytelności z rachunku bankowego przeprowadzonej w oparciu o art. 80§1 Ustawy o Postępowaniu w Administracji;
 • sądowej prowadzonej na podstawie art. 889 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Ważne jest to, że bank nie ma obowiązku powiadomienia dłużnika o nałożonej na rachunek bankowy blokadzie. Powinien to zrobić organ, który nadaje instytucji tytuł wykonawczy.

Blokada konta bankowego przez komornika a kwota wolna od zajęcia

Egzekucja komornicza to skutek niepłacenia na czas rat pożyczek czy kredytów. Komornik nie od razu przejmuje naszą sprawę. Początkowo otrzymujemy jedynie monity, czyli wezwania do zapłaty. Ich celem jest ponaglenie nas do regulacji płatności. Jeśli to nie przyniesie zamierzonych efektów, dług będzie próbował ściągnąć windykator terenowy. Nie może on jednak przejąć naszego majątku. Do tego ma prawo komornik posiadający tytuł egzekucyjny.

Pamiętajmy jednak, że egzekutor nie może przejąć całego majątku dłużnika. Istnieje tzw. “kwota wolna od zajęcia”, która wskazuje na sumę pieniędzy, jaka ma pozostać na naszym rachunku. Od stycznia 2018 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 PLN brutto, dlatego też kwota wolna od zajęcia w tym przypadku to 1530 PLN netto.

Przyjmuje się, że kwota wolna od zajęcia wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wielkość zadłużenia nie ma wpływu na kwotę wolną od zajęcia. Ta dotyczy wszystkich rachunków dłużnika (oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych czy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych).

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

Tytuł egzekucyjny daje komornikowi duże możliwości. Warto mieć na uwadze, że istnieją świadczenia, które są wolne od zajęcia. Oznacza to, że żadna instytucja nie może ich zająć, jeśli na naszym koncie powstanie zadłużenie. Do świadczeń tych należą:

 • świadczenia rodzinne, np. 500+, na które można uzyskać pożyczkę;
 • alimenty;
 • świadczenia gotówkowe wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • świadczenia pochodzące z pomocy społecznej;
 • dodatki porodowe, pielęgnacyjne.

Bank z kolei nie może zająć wszystkich środków pieniężnych znajdujących się na naszym koncie. Nie może również pobierać od osoby zadłużonej opłat za dokonanie egzekucji na jego rachunku. Mimo tego przywileju warto mieć na uwadze, że blokada środków finansowych jest uciążliwa i pozbawia nas wielu możliwości. Lepiej będzie, jeśli uregulujemy wszelkie płatności na czas.

Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość