Będą badać opinie mieszkańców

Wydarzenia

Będą badać opinie mieszkańców

14.05.2021
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), fot. Urząd Miejski
W przyszłym tygodniu do mieszkań w Gminie Wyszków zaczną pukać ankieterzy przeprowadzający badanie jakości życia i usług publicznych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, na zlecenie urzędu miejskiego, rozdystrybuuje 700 ankiet.
 
Badanie będzie przeprowadzane po raz trzeci (poprzednie odbyły się w 2014 i 2018 r.). Pytano o miejsce pracy, plany co do pozostania w Wyszkowie lub wyprowadzenia się, postrzeganie zamożności gminy, zainteresowanie gminnymi sprawami, zaangażowanie w jej wspólne sprawy, poczucie wpływu na decyzje władz gminy, relacje społeczne, poczucie bezpieczeństwa, stosunek władz samorządowych do inicjatyw mieszkańców, pracę urzędu miejskiego, burmistrza i radnych, środowisko i otoczenie, infrastrukturę, oświatę, przedsiębiorczość, pomoc społeczną, kulturę, sport i rekreację, priorytety mieszkańców jeśli chodzi o budżet gminy.
Ankieta nie będzie dostępna on-line. Ankieterzy fundacji zamierzają osobiście dotrzeć do 700 gospodarstw domowych. Zostawią ankietę i wyjaśnią cel jej przeprowadzania. Będzie się można umówić na odbiór wypełnionej ankiety lub wrzucić ją do skrzynek ustawionych w urzędzie miejskim i WOK Hutnik. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.
Ankieta, którą do Państwa kierujemy umożliwi władzom samorządowym poznanie poglądów i opinii mieszkańców naszej gminy . Wierzymy, że uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli urzędowi miasta i pozostałym instytucjom gminnym na doskonalenie usług publicznych oraz umożliwi planowanie rozwoju naszej społeczności!” - do udziału w akcji zachęca burmistrz Grzegorz Nowosielski. - „Udział w badaniu jest dobrowolny. Możecie Państwo odmówić udzielenia niektórych odpowiedzi. W takim wypadku prosimy po prostu pominąć pytania, na które, z jakichkolwiek powodów nie chcecie odpowiedzieć.
Ankietę powinni wspólnie wypełnić członkowie Państwa gospodarstwa domowego – bardzo proszę o przedyskutowanie odpowiedzi i za każdym razem wskazanie tej, która jest najbliższa panującym w Państwa domu poglądom.
Bardzo nam zależy, aby wróciła do nas jak największa liczba wypełnionych ankiet. Tylko wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze badanie za w pełni wartościowe, spełniające wymogi poprawnych badań społecznych.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość