8 maja początek rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Sprawdź, co oferują

Wydarzenia

8 maja początek rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Sprawdź, co oferują

29.04.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Na gimnazjalistów czeka bogata oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu wyszkowskiego. W większości to profile sprawdzone, cieszące się od lat zainteresowaniem młodzieży. Nowością jest klasa dietetyki i fitnessu. Nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzony będzie w systemie elektronicznym. Rusza na stronie https://wyszkow.edu.pl 8 maja o godz. 10. Trwa do 19 maja do godz. 15.
 
I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida – 6 klas o profilach (w nawiasie przedmioty na poziomie rozszerzonym): 
 • filologiczno-prawnicza (j. polski, j. angielski, historia, WOS) 
 • matematyczno-fizyczno-informatyczna (matematyka, fizyka, informatyka) 
 • biologiczno-chemiczna (biologia, chemia) 
 • matematyczno-geograficzna (matematyka, geografia, j. angielski) 
 • matematyczno-biologiczno-chemiczna (matematyka, biologia, chemia) 
 • społeczno-geograficzna (historia, WOS, geografia) 
Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie – 3 klasy LO, 5 technikum, 2 szkoły branżowej: 
 • II Liceum Ogólnokształcące, profile klas: lingwistyczno-europejski,  prawno-administracyjny, społeczno-przyrodniczy 
 • Technikum nr 1: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik cyfrowych procesów graficznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej 
 • Szkoła branżowa I stopnia: kucharz oraz wielozawodowa (3 letni okres nauki, młodociany prac.) w zawodach: piekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, cieśla, tapicer, murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, drukarz, introligator
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” – 1 klasa LO, 6 – technikum i 1 – szkoły zasadniczej:  
 • liceum ogólnokształcące – bezpieczeństwo publiczne
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk 
 • technik logistyk 
 • technik handlowiec 
 • technik informatyk
 • technik spedytor 
 • wielozawodowa 
Zespół Szkół w Długosiodle – szkoła branżowa i szkoły dla dorosłych
 • szkoła branżowa I stopnia
 • liceum ogólnokształcące dla dorosłych
 • szkoły policealne dla dorosłych: technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik rolnik  

Zespół Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego – 5 klasach licealnych i 2 technikum (w nawiasie przedmioty na poziome rozszerzonym): 
 • matematyczno-informatyczna (matematyka, informatyka, biologia)
 • lingwistyczno-humanistyczna (j. polski, j. angielski, WOS/geografia)
 • społeczno-ekonomiczna (j. angielski, geografia/historia) 
 • prozdrowotno-przyrodnicza (biologia, chemia) 
 • menadżersko-turystyczna (j. angielski, geografia)
 • technik informatyk (matematyka, fizyka)
 • technik ekonomista (j. angielski, matematyka/geografia)
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia – 4 klasy LO, 5 technikum (w nawiasie przedmioty w zakresie rozszerzonym)
 • IV Liceum Ogólnokształcące, klasy: psychologiczno-pedagogiczna (j. angielski, geografia, WOS – do wyboru), policyjna  (j. angielski, geografia, WOS – do wyboru), wizażu i stylizacji (j. angielski, chemia/biologia) oraz dietetyki i fitnessu (biologia, język angielski) . 
 • I Technikum Poligraficzno-Usługowe, profile: technik usług fryzjerskich (biologia, j. obcy), technik organizacji reklamy (geografia/biologia, j. obcy), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (j. polski, matematyka), technik przemysłu mody (j. polski, matematyka), technik obsługi turystycznej (geografia, j. obcy).

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 2 maja.

Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość