Trening Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych (FOTO)

Sport

Trening Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych (FOTO)

03.04.2023
autor: SOSW Wyszków, Klub Sportowy „Ikar”
1 kwietnia Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Mazowieckie wraz z Klubem Olimpiad Specjalnych „Ikar” i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie zorganizował XI Mazowiecki Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Odbył się on w hali WOSiR.
 
Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) jest oficjalnym programem sportowo-rehabilitacyjnym Olimpiad Specjalnych. MATP nawiązuje do dyscyplin sportu uprawianych w Olimpiadach Specjalnych i rozwija się pod patronatem oficjalnych struktur na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz ogólnokrajowym.
Jest to program rehabilitacyjno-treningowy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Program MATP podkreśla korzyści systematycznej i konsekwentnej pracy terapeuty z zawodnikiem. W odróżnieniu od dyscyplin sportowych, w programie nie występuje element współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami oraz ścisłego przestrzegania przepisów i zasad. Terapeuta dostosowuje przepisy MATP do poziomu sprawności zawodników, tak by mogli oni zademonstrować swoje maksymalne możliwości. Zawodnicy korzystają z fizycznej pomocy terapeuty oraz z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu.
W tym roku w zawodach brali udział uczniowie z następujących klubów sportowych: „Ignasie” z Ignacewa, „Goślice” z Goślic, „Neptun” z Domu Pomocy Społecznej z Przasnysza, „Piątka” z Makowa Mazowieckiego, „Olimpijczyk” z Płońska, „Ikar” z Wyszkowa.
W tym dniu towarzyszyli nam i zagrzewali do walki: Jakub Strzałkowski – Dyrektor Regionalny Olimpiad Specjalnych – Mazowieckie, Edyta Adamus - Sekretarz Olimpiad Specjalnych – Mazowieckie, Wojciech Kozon - Starosta Powiatu Wyszkowskiego, Ewa Bartosiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatu Wyszkowskiego oraz Krystyna Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. 
Uczestnictwo w Programie Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych motywuje i mobilizuje ćwiczącego oraz terapeutę do uzyskania wszechstronnych efektów rehabilitacji ruchowej osób ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną i fizyczna, poprawia koordynację ruchową, zdolności poruszania się oraz sprawność fizyczną uczestników programu, stwarza jego uczestnikom możliwość przeżywania radości i poczucia dumy ze swoich osiągnięć i rozwijania potencjalnych możliwości. 
I tę radość na twarzach uczestników było naprawdę widać w sobotnie przedpołudnie. 
Dziękujemy z trud organizacji imprezy. W szczególny sposób dziękujmy dyrekcji i pracownikom WOSiR za gościnność i okazaną pomoc, Burmistrzowi Wyszkowa, wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wyszkowie, harcerzom z Hufca ZHP „Rój Promienistych” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Wyszkowie za uświetnienie imprezy muzyką.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość