PIŁKA NOŻNA: Znamy termin Walnego Zebrania Bugu Wyszków

Sport

PIŁKA NOŻNA: Znamy termin Walnego Zebrania Bugu Wyszków

17.06.2024
autor: mjk
28 czerwca odbędzie się Walne Zebranie MZKS Bug Wyszków.

Termin Walnego Zebrania był kilka razy zmieniany. Najpierw było planowane na 22 marca 2024, potem na 10 maja. Ostatecznie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej WOSiR.
Oprócz tradycyjnych punktów porządku obrad (sprawozdanie finansowe za 2023, sprawozdanie z działalności Zarządu, czy udzielenie absolutorium władzom klubu) w programie obrad znalazły się dwa szczególnie ciekawe.
Pierwszy interesujący punkt to zmiany w statucie klubu oraz związane z tym uchwalenie regulaminu przyjmowania nowych członków stowarzyszenia.
Drugi to wybór członka zarządu klubu w miejsce prezesa Marka Zalewskiego, który złożył rezygnację.
Marek Zalewski został prezesem MZKS Bug Wyszków w kwietniu 2019, po rezygnacji poprzedniego prezesa Marcina Chodkowskiego. Pod jego kierownictwem Bug wszedł w drugie stulecie swojej historii. Przez krótki czas M. Zalewski łączył funkcję prezesa i trenera pierwszej drużyny Bugu Wyszków. W ostatnich wyborach samorządowych startował z listy Koalicji Obywatelskiej, uzyskując 150 głosów (nie został wybrany). 8 maja przedstawił oświadczenie o rezygnacji z funkcji, w którym pisał m.in.: „z ogromnym wzruszeniem, ale również z przekonaniem o słuszności mojej decyzji, informuję, że złożyłem rezygnację z funkcji Prezesa MZKS Bug Wyszków. Misja, którą oddanie realizowałem przez ostatnie 5 lat, zakończy się wraz z nadchodzącym Zwyczajnym Walnym Zebraniem zaplanowanym na koniec czerwca 2024 roku. (…) Jestem dumny z osiągnięć, które udało nam się wspólnie zrealizować, i jestem przekonany, że pozostawiam Klub na mocnych fundamentach. Wierzę również, że przyszłość przyniesie dalszy rozwój i nowe sukcesy."
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość