Nadbużański Trójkąt - impreza na medal (foto)

Sport

Nadbużański Trójkąt - impreza na medal (foto)

15.09.2021
autor: mjk
Nadbużański Trójkąt - impreza sportowa polegająca na wyścigu kajakiem, biegiem i rowerem odbyła się już po raz drugi. Piękna trasa nad Bugiem zachęciła do udziału aż 41 par.

Druga edycja Nadbużańskiego Trójkąta odbyła się w sobotę 11 września. Start i meta rywalizacji mieściły się na Plaży Miejskiej w Wyszkowie, a trasa wiodła Bugiem (5 km kajakiem), a także trasami biegowymi oraz rowerowymi Drogoszewa i Rybienka Leśnego (10 km + 15km). Najlepsze pary ukończyły zawody poniżej 2 godzin, co przy panującym upale trzeba uznać za bardzo dobry wynik.
Wszystkich uczestnicy otrzymali piękne pamiątkowe medale. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali także statuetki oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Najlepsi w poszczególnych kategoriach:
Kobiety:

I – Karolina Kalisz, Małgorzata Wyszyńska (U Nas Baby Jak U Was Chłopy) – 02:11:17
II – Lidia Liżewska, Justyna Rogulska-Nowak (EloMordo) – 02:15:40
III – Marta Frąckiewicz, Aneta Korpikiewicz (Women Team) – 02:32:30
Mix:
I – Magdalena Nizińska, Aleksander Skrzypczak (Team TALK 100%) – 02:03:57
II – Anna Magoń, Tomasz Kamiński (Bike Fun Legionowo) – 02:04:46
III – Klaudia Baczewska, Maciej Sulewski (Biegam Bo Lubię Ostrołęka) – 02:08:17
Mężczyźni:
I – Tomasz Wróbel, Grzegorz Świętoń (UltraMarzenie) – 01:46:35
II – Błażej Rejnuś, Jakub Kutera (PSP Wyszków) – 01:50:39
III – Andrzej Czerwiec, Tomasz Bralewski (Stowarzyszenie Bocian Kris Brańszczyk) – 01:53:23

ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.