LEKKOATLETYKA: Przełaje w Długosiodle

Sport

LEKKOATLETYKA: Przełaje w Długosiodle

12.10.2017
autor: Maciej J. Kowalski
Mistrzostwa powiatu w indywidualnych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych odbyły się 29 września na stadionie leśnym w Długosiodle. Do zawodów międzypowiatowych zakwalifikowało się po 12 zawodniczek i zawodników.
Dystans 1500 m pokonały 32 zawodniczki. I miejsce wywalczyły reprezentantki ZS nr 3 Wyszków (187 pkt,  nauczyciel Mateusz Gąsiewski 8 pkt), II – I LO Wyszków (160 pkt,  Zofia Bernatowicz 6 pkt), III – ZS nr 1 Wyszków (90 pkt, Marzena Strzemieczna 5 pkt), IV –  CEZiU Wyszków (89 pkt, Ewa Laskowska, Monika Wultańska 4 pkt), V – ZS Długosiodło (3 pkt, Andrzej Zdziera 3 pkt). Najlepszy czas uzyskała Dominika Zwalińska z ZS3; na zawody międzpo-wiatowe zakwalifikowały się także: Karolina Wróbel ZS1, Magdalena Witkowska ZS3, Monika Abramczyk, Katarzyna Jechna, Natalia Dobosz – I LO, Patrycja Koziko-wska, Aneta Żurawska, Anita Piotrowska ZS3, Anna Kulesza, Weronika Szulecka – CEZiU, Karolina Badowska I LO. Srebrny Dyplom otrzymał nauczyciel zwycięskiego zespołu Mateusz Gąsiewski z ZS3.
Na tym samym dystansie pobiegło 36 zawodników. Wywalczyli dla swoich szkół następujące miejsca: I – ZS nr 3 Wyszków (207 pkt, Krzysztof  Ostrowski 8 pkt), II – ZS nr 1 Wyszków (180 pkt, Jan Majewski 6 pkt), III – I LO Wyszków (126 pkt, Zofia Bernatowicz 5 pkt); kolejne: CEZiU Wyszków (109 pkt. Ewa Laskowska, Monika Wultańska 4 pkt), ZS Długosiodło (55 pkt, Andrzej Zdziera 3 pkt). Najszybciej dystans 1500 m pokonał Piotr Połodziuk z ZS3, do zawodów między-powiatowych zakwalifikowali się także: Bartosz Baliński I LO, Jakub Orłowski ZS3, Sebastian Gąsiorek ZS1, Jarosław Kruza ZS1, Adrian Szymczak ZS3, Adam Sikora CEZiU, Damian Roguszewski ZS1, Bartłomiej Kolankiewicz ZS Długosiodło, Daniel Ponichtera, Patryk Mróz – ZS3, Dawid Ponichtera I LO. Srebrny Dyplom odebrał Krzysztof Ostrowski z ZS3.
Łącznie startowało 68 osób (+13 niesklasyfikowane); w tym dziewcząt 32 (+3 nieklasy-fikowane) i chłopców 36 (+10 niesklasyfikowanych). Każda szkoła mogła wystawić do biegu maksymalnie 8 zawodniczek i 8 zawodników.
Zawody sędziowali: Andrzej Zdziera, Rafał Pawłowski, Marek Kaniewski, Wioleta Frontczak, Adam Iciński, Marzena Skiba, Grażyna Kaniewska, Wojciech Trętowski.
Do zawodów międzypowiatowych, które odbędą się wiosną 2018 r. w Ostrołęce, kwalifikuje się po zawodniczek i zawodników; zawodniczki wystartują na 1500 m, zawodnicy na 2000 m.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.