ZABRODZIE: Znamy termin wyborów uzupełniających

Powiat

ZABRODZIE: Znamy termin wyborów uzupełniających

17.03.2021
autor: Elżbieta Szczuka
W związku z wygaśnięciem z powodu śmierci mandatu radnego Janusza Mariana Pakuły Wojewoda Mazowiecki zarządził na 30 maja wybory uzupełniające.
 
4 marca Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II Krystyna Kołota wydała postanowienie o wygaśnięciu z dniem 22 lutego 2021 r. mandatu radnego do Rady Gminy Zabrodzie Janusza Mariana Pakuły (wybranego w okręgu wyborczym nr 12 z listy nr 23 – KWW Nasza Przyszłość Zabrodzie) z powodu śmierci. Postanowienie weszło w życie z dniem podpisania. 
Natomiast 8 marca w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ukazało się zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabrodzie:
 
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Zabrodzie w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 12. W okręgu wyborczym nr 12 wybierany będzie jeden radny. Datę wyborów wyznacza się na dzień 30 maja 2021 r.
 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 15 kwietnia Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce II należy zgłosić kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu, do 20 kwietnia Komisarz Wyborczy powoła Gminną Komisję Wyborczą (GKW). Do 25 kwietnia do godz. 24 do GKW można zgłaszać listy kandydatów na radnego. Do piątku 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej. Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a, oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, należy zgłosić Komisarzowi Wyborczemu do 15 maja. 
We wtorek 25 maja mija termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 
Piątek 28 maja jest ostatnim dniem, w którym można prowadzić kam-
panię wyborczą. W niedzielę 30 maja głosowanie odbywać się będzie w godzinach 7 – 21.
NINA - kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość