ZABRODZIE: Z szacunkiem i podziwem dla jubilatów (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Z szacunkiem i podziwem dla jubilatów (foto)

04.11.2019
autor: Elżbieta Szczuka
8 par małżeńskich zameldowanych w gminie Zabrodzie świętuje w 2019 roku złote gody, zaś 6 par – diamentowe. Złoci jubilaci otrzymali od Prezydenta RP specjalne medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystości odbyły się w sobotę 26 października.
 
Jubileuszowa uroczystość rozpoczęła Msza św. w niegowskim kościele. Odprawił ją ks. proboszcz Andrzej Rybicki. Modlono się w intencji par obchodzących 50. i 60. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.
Ks. proboszcz jubilatów porównał do szlachetnych kamieni, których wartość po oszlifowaniu rośnie wielokrotnie.
- Kiedy pobieraliście się przed 50 laty, byliście drogimi kamieniami, ale nie drogocennymi. Dzisiaj, szlifując siebie nawzajem, doświadczając różnych przeciwności losu, oszlifowaliście siebie nawzajem i staliście się drogocenni. Życie nas szlifuje. Wyście przez 50 lat szlifowali swoje charaktery, swoją osobowość, swoją miłość – mówił do małżonków. – Dziękując za to piękno, które jest w was, chcemy prosić, żebyście dla współczesnego świata byli świadkami, że trzeba być wytrwałym, nie zniechęcać się w połowie drogi, że trzeba umieć odkrywać w sobie to, co najpiękniejsze. Niech Bóg was obdarzy swoim błogosławieństwem, szczególnie łaską zdrowia, abyście wytrwali jak najdłużej w swoich małżeństwach.
Dalsza część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie dostojne pary i ich bliskich powitali dyrektor Małgorzata Wiśniewska oraz wójt Krzysztof Jezierski – lekko stremowany, bo pierwszy raz uczestniczył w takiej uroczystości (sam ma 12-letni staż małżeński).
- O tym, jak trudno osiągnąć taki staż, świadczy fakt, że w 1969 roku udzielono 59 ślubów. My, przygotowując tę uroczystość, mogliśmy wysłać zaproszenia do jedynie 8 par – zauważył wójt. 
W imieniu samorządu gminnego wyraził jubilatom szacunek i podziw dla miłości przyjaźni i zażyłości. Życzył wszelkiej pomyślności i kolejnych lat przede wszystkim w dobrym zdrowiu.
Przyznane przez Prezydenta RP „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” wójt przypinał wraz z przewodniczącą rady gminy Sylwią Marciszewską, sekretarz Elżbietą Jurczyk, zastępcą kierownika USC Renatą Wiśniewską i wiceprzewodniczącym rady Wiesławem Jakubowskim.
Pary obchodzące diamentowe gody otrzymały dyplomy i statuetki od wójta i przewodniczącej rady.
Były wspólne fotografie, potem jubilatom zaśpiewano „Sto lat”. Po obiedzie na salę wjechał tort.
W części artystycznej wystąpił ludowy zespół pieśni i tańca „Sława”, który pod kierunkiem i przy akompaniamencie Ewy Rytelewskiej przedstawił okolicznościowy program.

Złote gody 

• Teresa i Jan Dębkowscy
• Barbara i Roman Gietkowie
• Krystyna i Marian Kamińscy
• Krystyna i Stanisław Kurzątkowie
• Sabina i Jan Paziowie
• Stanisława i Henryk Pieńczukowie
• Teresa i Jan Wawryłowie
• Wanda i Tadeusz Banasiakowie (nieobecni)
 

Diamentowe gody

• Alicja i Stefan Kulikowie 
• Aleksandra i Stanisław Młynarscy 
• Władysława i Józef Powierżowie 
• Cecylia i Stanisław Wiśniewscy 
• Bogusława i Edward Wójcikowie 
• Irena i Lech Krasowscy (nieobecni)

MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość