ZABRODZIE: Urzędnicy sprawdzili, jak mieszkańcy segregują śmieci (FOTO)

Powiat

ZABRODZIE: Urzędnicy sprawdzili, jak mieszkańcy segregują śmieci (FOTO)

26.05.2023
autor: Sylwia Bardyszewska (opr.), fot. Urząd Gminy Zabrodzie
Firma odbierająca odpady od mieszkańców gminy Zabrodzie skarży się na niewłaściwą segregację. Urząd zdecydował się więc na przeprowadzenie wyrywkowych kontroli.
 
Wyrywkowe kontrole pod kątem prawidłowości segregacji odpadów komunalnych oddawanych były przeprowadzane w maju. Czynności kontrolne prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Zabrodzie polegały na sprawdzeniu, czy w workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które należy zbierać selektywnie - informuje urząd.
Skąd kontrole? Z powodu zgłoszeń firmy odbierającej odpady o niewłaściwej bądź niepełnej segregacji prowadzonej przez mieszkańców. To może skutkować nieosiągnięciem przez gminę wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności - nałożeniem na samorząd kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! - przestrzegają urzędnicy.
Większość kontroli wykazała, że mieszkańcy stosują się do zasad prawidłowej segregacji odpadów. Tym mieszkańcom serdecznie dziękujemy za świadomość i dbałość o stan środowiska naturalnego, jednak część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielomateriałowe, metale, aluminium, szkło, tworzywa sztuczne, a przede wszystkim papier, opakowania z tektury do odpadów zmieszanych. Podczas kontroli część mieszkańców, których odpady były kontrolowane, zostało pouczonych o błędnej segregacji.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli kolejna kontrola wystawionych odpadów wykaże brak stosowania odpowiedniej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (tj. 50zł/miesiąc od osoby).
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom