ZABRODZIE: Sprawa dworu w Dębinkach w sądzie

Powiat

ZABRODZIE: Sprawa dworu w Dębinkach w sądzie

12.09.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Powiat Wyszkowski złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2018 r., uznającą roszczenia spadkobierców byłych właścicieli dworu w Dębinkach. W skardze powiat oparł się na pierwszej decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2017 r.
 
Jak pisaliśmy w sierpniu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpoznaniu odwołania spadkobierców od decyzji Wojewody Mazowieckiego z czerwca 2017 r., uchylił decyzję wojewody i uznał roszczenia spadkobierców byłych właścicieli dworu w Dębinkach. Orzekł, że zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach o pow. 5,73 ha nie podpada pod działanie dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dwór i jego otulina ma wrócić do spadkobierców. Swoją decyzję uzasadniał tym, że zespół ten był wyodrębniony od reszty majątku i nie był z nim połączony funkcjonalnie. Uznał, że zespół pałacowo-parkowy stanowił siedlisko mieszkalne i wypoczynkowe; nie służył celom gospodarczym związanym z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, lecz pełnił wyłącznie funkcję rezydencjalną
Na tę decyzję ministra Starostwo Powiatowe w Wyszkowie mogło do 7 września wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
- Zastanawialiśmy się dosyć długo, były różne koncepcje – mówi starosta Bogdan Pagowski. – Przeważyła koncepcja, żeby odwołać się od decyzji ministra, bo to nasz majątek powiatowy. Dodatkowo były dwie przeciwstawne decyzje: wojewody i ministra rolnictwa, podnosiły różne argumenty. Dobrze by było, żeby sąd się z tym zapoznał i jako trzecia instancja orzekł, do kogo należy zespół pałacowo-parkowy w Dębinkach. Powiat Wyszkowski przejął go wraz z domem dziecka, bo inaczej nigdy nie bylibyśmy właścicielami tego obiektu. Prawdopodobnie byłaby to gmina albo inna jednostka, która tym zarządzała.
Na posiedzeniu zarządu powiatu był też wójt gminy Zabrodzie, który teraz sprawuje nadzór nad tym obiektem, ma z nami podpisaną umowę dzierżawną, a poddzierżawia Fundacji Museion Norwid – przypomniał starosta. – To się wiąże z dalszym utrzymaniem tego obiektu. Nadchodzi okres zimowy, koszty ogrzewania nie są małe. Wójt też był zdania, że należy się odwołać. 
Powiat w pełni podziela stanowisko i uzasadnienie Wojewody Mazowieckiego. Jest przekonany, że MRiRW – wbrew zgromadzonym dowodom – uznał, że tylko część zespołu dworsko-pałacowego w Dębinkach, ograniczająca się do części działki o pow. 5,73 ha, nie podpadała pod działanie art. 2 ust. 1a dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.
„Stwierdzenie, że pałac – bez poparcia dowodami, choćby zeznaniami świadków – spełniał funkcję rezydencjonalną, jest niewystarczające. Dla kogo był on rezydencją? Skoro, jak sam Minister to potwierdza – była właścicielka Helena Ossowska w nim nie zamieszkiwała, a majątek oddała w dzierżawę i zarządzała nim za pośrednictwem rządców. Nie ustalono także w toku postępowania administracyjnego, jaka była faktyczna rola oficyn i kto w nich zamieszkiwał lub co się w nich znajdowało. Czy też służyły wyłącznie celom rezydencjalnym? Z przekazów historycznych wynika, że zazwyczaj w oficynach zamieszkiwał rządca z rodziną, a także tzw. wyższy i średni personel pracujący w majątku. W czworakach zaś niżsi pracownicy folwarczni. Tego także nie ustalono. (…)
Z tych względów trudno uznać, czy bezspornie pomiędzy dzisiejszą działką 833/1 a pozostałą częścią majątku ziemskiego w dacie jego przejęcia na cele reformy rolnej istniał bądź nie istniał związek funkcjonalny” – czytamy w skardze powiatu do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego. 
Najwcześniej należy spodziewać się odpowiedzi sądu na skargę za pół roku.

Na fot. Zniszczony dwór w Dębinkach (fot. z archiwum J. Ślendaka)
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Czytelnicza społeczność straciła przyjaciela

BRAŃSZCZYK: Czytelnicza społeczność straciła przyjaciela

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku Marta Gołębiewska 30 września była ostatni dzień w pracy, bo tego dnia kończyła się jej umowa. Podjęła decyzję, że nie przyjmie zaproponowanych przez wójta warunków: kolejnej takiej samej umowy na czas określony i jako pełniąca obowiązki dyrektora biblioteki. Na sesji gminnej tego samego dnia radni chcieli uzyskać wyjaśnienia od wójta, ale niestety nie był już wtedy obecny online.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Uczta nie tylko duchowa (foto)

DŁUGOSIODŁO: Uczta nie tylko duchowa (foto)

Przed Wielkanocą, tradycyjnie już, w Centrum Kultury odbyło się spotkanie lokalnej społeczności. Wśród zaproszonych gości byli duchowni, przedstawiciele Nadleśnictwa Wyszków, reprezentanci stowarzyszeń i grup nieformalnych, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji działających na terenie gminy.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Spotkanie opłatkowo-noworoczne

RZĄŚNIK: Spotkanie opłatkowo-noworoczne

Ostatnia w tym roku, odbywająca się 29 grudnia, budżetowa sesja rady gminy, zakończyła się świąteczno-noworocznym akcentem. – Zostałem zaproszony żebyśmy razem przeżyli popołudnie wigilijne – zwrócił się do obecnych proboszcz parafii w Rzaśniku ks. Robert Sulich. Życzenia na nowy rok złożyli także przewodniczący rady gminy oraz wójt, mimo że osobiście nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. 
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Zwiedzili hutę szkła (foto)

DŁUGOSIODŁO: Zwiedzili hutę szkła (foto)

Uczniowie dwóch klas pierwszych gimnazjum w Długosiodle 12 stycznia zwiedzili hutę szkła Ardagh Glass w Wyszkowie. W Multikinie w Warszawie obejrzeli jeden z filmów z serii  „Gwiezdne wojny”.
zobacz więcej