ZABRODZIE: Słopsk modernizuje i upiększa

Powiat

ZABRODZIE: Słopsk modernizuje i upiększa

15.12.2020
autor: Elżbieta Szczuka
Strażnica OSP w Słopsku i jej otoczenie zyskały nowy wygląd, a druhowie poprawili warunki swojej pracy. 
 
Niedawno pisaliśmy o przystosowaniu pomieszczeń strażnicy OSP w Słopsku na potrzeby świetlicy wiejskiej i zagospodarowaniu przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji. Ale to nie jedyna tegoroczna inwestycja w Słopsku. Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska umowę na dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie elewacji boksu garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymianą opraw oświetleniowych w budynku”. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 28.732 zł (90% wartości zadania), całkowita wartość zadania to 31.925 zł. 
 
W ramach zadania zostanie ocieplony boks garażowy strażnicy OSP oraz wymienione na energooszczędne 35 opraw oświetleniowych w budynku. 
 
Ponadto OSP w Słopsku podpisała umowę z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników na realizację zadania „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”. 
 
W ramach tej umowy zostanie wykonanie przyłącze gazowe do budynku, instalacja gazowa wewnątrz budynku oraz zamontowany piec gazowy C.O. oraz wykonana instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w boksie garażowym strażnicy. Inwestycja ta pozwoli na poprawę warunków oraz zapewnienie gotowości bojowej samochodu strażackiego w okresie zimowym. Całkowita wartość zadania to 18.422,47zł, OSP otrzymała dofinansowanie w kwocie 16.000 zł (87% wartości zadania).  
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość