ZABRODZIE: Samorządowcy zarobią więcej

Powiat

ZABRODZIE: Samorządowcy zarobią więcej

13.01.2022
autor: Elżbieta Szczuka
Radni na ostatniej sesji podjęli uchwały o podwyżce wynagrodzenia wójta oraz diet dla radnych i sołtysów.
Przez ostatnie kilka lat wynagrodzenia wójtów były zamrożone, a od lipca 2018 r. nawet obniżone o 20 proc. Ustawa z 17 września 2021 r. i rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. zmieniły ten stan rzeczy – stawki wynagrodzenia i diet zdecydowanie wzrosły.
Ustalenie wynagrodzenia dla wójta należy do wyłącznej właściwości rady gminy, ale reguluje je ustawa i rozporządzenia rady ministrów. Wójt Krzysztof Jezierski od listopada 2018 r. miał wynagrodzenie łączne w wysokości 10.180 zł brutto (w takiej samej, jak jego poprzednik). Na sesji 30 grudnia 2021 r. radni ustalili nowe wynagrodzenie.
Zarobki wójta podnieśli o 61 proc. Jego miesięczne wynagrodzenie (z wyrównaniem od sierpnia 2021 r.) wyniesie 16.380 zł brutto: 
  • wynagrodzenie zasadnicze – 9.700 zł (dotychczas 4.700 zł) 
  • dodatek funkcyjny – 2.900 zł (dotychczas 1.900 zł) 
  • dodatek specjalny (w wys. 30 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) – 3.780 zł (dotychczas 2.640 zł). 
Ponadto wójtowi, zgodnie z właściwymi przepisami, przysługują: dodatek za wieloletnią pracę (dla K. Jezierskiego to 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – 1940 zł), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odprawy.
Dodajmy, że maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dla wójta gminy do 15 tys. mieszkańców może wynosić: 10.250 zł, maksymalny dodatek funkcyjny 3.150 zł, maksymalny dodatek specjalny 4.020 zł – razem 17.420 zł.
Diety radnych nie były zmieniane od 2015 r. Podjęta na ostatniej sesji uchwała w sprawie ustalenia diet dla radnych za udział w pracach organów gminy zacznie obowiązywać 15 stycznia 2022 r. Przewodnicząca rady gminy za udział w posiedzeniu sesji otrzyma 1.600 zł, wiceprzewodniczący rady – 600 zł, przewodniczący komisji za udział w posiedzeniach komisji – 360 zł, radni za udział w posiedzeniu sesji lub komisji – 350 zł. Podstawą do wypłacania diet są listy obecności z posiedzeń sesji i komisji. 
Dodajmy, że maksymalna wysokość diety, jaka przysługuje radnemu, wynosi 2.147,31 zł miesięcznie – określa ją rozporządzenie Rady Ministrów z 27 października 2021 r.
Radni ustalili również, że za uczestnictwo w pracach Rady Gminy Zabrodzie sołtysi będą otrzymywać diety w wys. 300 zł. Podstawą wypłaty jest złożenie podpisu na liście obecności. Jeśli ktoś jest jednocześnie radnym i sołtysem, przysługuje mu tylko dieta radnego. Uchwała obowiązuje od 15 stycznia br.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość