ZABRODZIE: S8 aleją Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920?

Powiat

ZABRODZIE: S8 aleją Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920?

03.07.2020
autor: Elżbieta Szczuka
W sierpniu tego roku przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Na sesji Rady Gminy Zabrodzie 25 czerwca radni poparli apel samorządowców powiatu wołomińskiego o upamiętnienie wydarzeń sprzed 100 lat i nadanie trasie S8 na terenie powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”. 
 
Z prośbą o wsparcie inicjatywy i wspólnej jej realizacji do władz Gminy Zabrodzie zwrócili się samorządowcy z powiatu wołomińskiego. W związku z tym, że z powodu pandemii obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej będą skromniejsze od planowanych, pomyśleli o innym sposobie uczczenia rocznicy. Burmistrzowie Marek, Zielonki, Kobyłki, Radzymina i Wołomina oraz wójtowie gmin Dąbrówka i Klembów wystąpili w maju do Ministra Obrony Narodowej oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o ustanowienie trasy S8 na terenie powiatu wołomińskiego „Aleją Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”. Ale planują nie tylko nadanie nazwy drodze ekspresowej, ale i namalowanie na przecinających ją wiaduktach okolicznościowych murali. Chcieliby w ten sposób upamiętnić m.in.: marszałka Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera, gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego, ks. Ignacego Skorupkę, Lucjana Żeligowskiego i Jana Kowalewskiego (kryptolog, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. złamał rosyjskie szyfry).
Na czwartkowej nadzwyczajnej sesji radni jednomyślnie (13 za) podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Zabrodzie w sprawie propozycji uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 na terenie powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920”.
- Rada Miejska w Radzyminie zwróciła się do Rady Gminy Zabrodzie z propozycją poparcia inicjatywy – mówił wójt Krzysztof Jezierski. – Rozmawialiśmy o tym na komisji, pomysł nie jest kontrowersyjny. Wiemy, że zgodę musi wydać Generalna Dyrekcja. Będziemy obserwować tę sytuację, rozmawiać z wójtami powiatu wyszkowskiego, przez tereny których przechodzi droga S8, żeby kontynuować ten projekt, ale ta uchwała dotyczy tylko poparcia inicjatywy nadania nazwy na terenie powiatu wołomińskiego. 
Radni w uchwale zobowiązali przewodniczącą rady do przekazania tego stanowiska Ministrowi Obrony Narodowej, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radzyminie. 
 
Stanowisko rady (załącznik do uchwały):  
Święty Jan Paweł II, po nawiedzeniu mogił żołnierzy poległych w czasie Bitwy Warszawskiej, podczas swojej pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie homilii wygłoszonej przed Katedrą Warszawsko-Praską 13 czerwca 1999 r., mówił: „Ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej , jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 r. (...) Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”. (...) Na nową diecezję warszawsko-praską Opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego Narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy”.
 Odpowiadając na to wezwanie naszego wielkiego Rodaka, którego jubileusz setnych urodzin zbiega się w tym roku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej, Rada Gminy Zabrodzie, przychylając się do wspólnego wniosku wójtów i burmistrzów z terenu powiatu wołomińskiego, popiera zamiar nadania fragmentowi drogi ekspresowej S8 przebiegającej przez teren powiatu wołomińskiego nazwy „Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” .
Rada Gminy Zabrodzie zwraca się do zarządcy drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie powiatu wołomińskiego. Jednocześnie Rada Gminy Zabrodzie zwraca się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o poparcie inicjatywy utworzenia „Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego, wydanie pozytywnej opinii o poparcie inicjatywy utworzenia „Alei Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920” na terenie powiatu wołomińskiego oraz ujęcie nadania nazwy drodze ekspresowej S8 w programie obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.
 
Uchwały o podobnej treści przyjęły już miasta Marki, Kobyłka, Radzymin, Wołomin i Zielonka. Gmina Brańszczyk 22 czerwca przyjęła stanowisko z propozycją nadania tej samej nazwy drodze S8 na terenie powiatu wyszkowskiego (11 głosów za, 3 wstrzymujące się).
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość