ZABRODZIE: Rozszerzamy możliwość dostarczania odpadów

Powiat

ZABRODZIE: Rozszerzamy możliwość dostarczania odpadów

30.11.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Radni jednogłośnie na sesji 7 listopada podjęli uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 2018 r. Zmieniono godziny otwarcia PSZOK, który od 1 stycznia 2018 r. będzie czynny w każdą sobotę.  
Przyjęta uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, a także sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
W ramach opłaty będą odbierane w każdej ilości (1 raz w miesiącu od października do marca i 2 razy w miesiącu od kwietnia do września) zmieszane odpady komunalne i selektywnie zebrane odpady komunalne: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
W uchwalonym jednogłośnie Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy nie wprowadzono żadnych zmian w stosunku do 2016 r. 
Wójt Tadeuszu Michalik szerzej omówił problem zbierania odpadów od działkowiczów.
- Dyskusje były długie, ale do mądrego rozwiązania nie doszliśmy – przyznał. – Była propozycja, by przez 2 dni zorganizować wystawianie kontenerów.Jeśli wystawić kontenery, to i osobę, która by czuwała nad tym, co do tych kontenerów jest wrzucane. W gminie jest 6 takich punktów. Na pewno koszty by wzrosły.
Nie można też wykorzystać samochodów, które odbierają odpady od stałych mieszkańców gminy, bo na terenach działkowych, w  Młynarzach, Basinowie, Choszczowem, drogi są węższe, szerokości 3 m. 
- Na razie pozostajemy przy tej formie, że do działkowiczów będą wysyłane deklaracje już w momencie wysyłania nakazów płatniczych. Nowe godziny pracy PSZOK powinny ułatwić także działkowiczom zostawianie w nim odpadów, a nie w lasach, które posprzątaliśmy w tym roku już dwa razy. Śmiem twierdzić, że co miesiąc moglibyśmy sprzątać. Albo śmieci zostawiane są na przystanku w Niegowie. Słynny już jest ten przystanek. 
- Liczę na to, że sytuacja, jeśli chodzi o sprzątanie naszej gminy, powinna się poprawić – wyraził nadzieję Tadeusz Michalik.  
PSZOK od 1 stycznia 2018 r. będzie czynny od wtorku do piątku w godz. 10-18 oraz w każdą sobotę (a nie jak dotąd dwie w miesiącu) w godz. 8-12. – Rozszerzamy możliwość dostarczania odpadów – podsumował wójt.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość