ZABRODZIE: Radni i wójt rozpoczęli nową kadencję (FOTO)

Powiat

ZABRODZIE: Radni i wójt rozpoczęli nową kadencję (FOTO)

08.05.2024
autor: Elżbieta Szczuka
We wtorek 7 maja o godz. 14.30 rozpoczęła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Zabrodzie na kadencję 2024-2029. Otworzył ją radny senior Marek Wasilewski. W piętnastoosobowej radzie jest 6 osób z poprzedniej kadencji, 9 osób zaczyna swoją pracą w radzie. Dwie trzecie nowej rady stanowią kobiety. 
 
Przed przystąpieniem do pełnienia mandatu nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Zabrodziu Ewa Małaszek: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Wszyscy radni dodali zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radę gminy IX kadencji tworzą: Monika Czuba, Andrzej Garbarczyk, Wiesław Kazimierz Giza, Paweł Jan Kamiński, Ewa Kłębek, Anna Kornacka, Mariola Leciak, Sylwia Maria Marciszewska, Monika Markuszewska, Maria Iwona Podolak, Marta Rachubka, Anna Katarzyna Sobieraj, Piotr Rafał Stadnik, Agata Teodorczyk-Koźlik, Marek Tadeusz Wasilewski.
Następnie ślubowanie złożył wójt Krzysztof Jezierski: Obejmując urząd wójta Gminy Zabrodzie uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Zabrodzie. Tak mi dopomóż Bóg. Rozległy się brawa, były kwiaty i gratulacje. 
Wójt podziękował mieszkańcom gminy, którzy ponownie obdarzyli go zaufaniem: - To dla mnie wzruszający moment. Przy bardzo wysokiej frekwencji, blisko 62 proc., mieszkańcy rozstrzygnęli wynik wyborów już w I turze. Jest to dla mnie bardzo duże zobowiązanie do tego, by jeszcze mocniej pracować uczciwie przez kolejne 5 lat na rzecz rozwoju każdej z 22 miejscowości gminy Zabrodzie. Gratuluję wszystkim radnym IX kadencji. Większość rady to nowy skład. Jestem przekonany, że uda nam się znaleźć sposób, by zgodnie współpracować. Im zgodniejsza będzie ta współpraca, tym więcej uda nam się zrobić. Przekonaliśmy się o tym w poprzedniej kadencji.
W tajnym głosowaniu radni zdecydowali, że przewodniczącą rady zostanie (była ją już w ubiegłej kadencji) Sylwia Maria Marciszewska, a wiceprzewodniczącym Andrzej Garbarczyk.
Radni zdecydowali też o składzie komisji stałych.
W drodze kolejnych uchwał powołano komisje radnych.
Komisja rewizyjna: Maria Iwona Podolak – przewodnicząca, Ewa Kłębek – zastępczyni przewodniczącej, Paweł Kamiński, Piotr Stadnik, Monika Czuba
Komisja rozwoju społeczno-gospodarczego, finansów i rolnictwa: Anna Sobieraj, Wiesław Giza, Agata Teodorczyk-Koźlik
Komisja zdrowia, opieki społecznej, oświaty i kultury: Mariola Leciak, Agata Teodorczyk-Koźlik, Marta Rachubka 
Komisja ładu, porządku publicznego i ochrony środowiska: Piotr Stadnik, Andrzej Garbarczyk, Anna Kornacka 
Komisja skarg, wniosków i petycji: Marek Wasilewski, Mariola Leciak, Maria Podolak, Ewa Kłębek, Sylwia Marciszewska
Sesja trwała 1,5 godziny.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość