ZABRODZIE: Radna została nową sołtys (FOTO)

Powiat

ZABRODZIE: Radna została nową sołtys (FOTO)

08.10.2021
autor: Elżbieta Szczuka
Sołtyską wsi Słopsk jednogłośnie została wybrana przez wiejskie zebranie radna Ewa Kłębek. Nie miała kontrkandydatów. 
 
22 lutego 2021 r. w wieku 57 lat zmarł Janusz Marian Pakuła, przez prawie 19 lat sołtys Słopska, przez 15 lat radny gminy Zabrodzie (w latach 2014–2018 przewodniczącym rady), przez 35 lat strażak i wieloletni prezes tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
– Mieliśmy trudny rok, straciliśmy aktywnego, zasłużonego mieszkańca Słopska – podkreślił wójt Krzysztof Jezierski.
W środę 29 września w słopskiej remizie odbyło się wiejskie zebranie, na którym wybrano nowego sołtysa. Dużego zainteresowania nie było – na 305 uprawnionych przybyło 19 mieszkańców, zaledwie 6,2%. Za stołem prezydialnym zasiedli: wójt Krzysztof Jezierski, radna Ewa Kłębek (4 miesiące temu zastąpiła Janusza Pakułę) i sekretarz gminy Elżbieta Jurczyk. 
Osoby zgłaszane z sali na sołtysa nie chciały kandydować. Wtedy jeden z mieszkańców powiedział: – Przez tyle lat mieliśmy sołtysa i radnego w jednym, dobrze, żeby tak zostało. Taka osoba wszystko wiedziała, była do kontaktu. 
W ten sposób jedyną kandydatką na sołtysa została radna Ewa Kłębek. Na jej twarzy było widać zaskoczenie, ale nie oponowała. W wyborach otrzymała 19 głosów, czyli zagłosowali na nią wszyscy obecni.
Bez zmian pozostał skład rady sołeckiej: Anna Bereda, Grzegorz Kwiatkowski i Adrian Urbaniak. 
Wójt omówił realizację funduszu sołeckiego na 2021 r. (w wys. 28.367 zł). Miał być przeznaczony na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Słopsku – ul. Kolonijnej. Okazało się, że to trudne do wykonania i kosztowne. Oszacowano, że będzie kosztować to ok. 80 tys. zł; część działek ma nieuregulowany stan prawny. Mieszkańcy po rozmowach uznali, że potrzebniejsze byłoby wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi łączącej ul. Kolonijną z ul. Wincentego Witosa na odcinku ok. 400 m. 
– Wiadomo, że budowa drogi nie jest zadaniem na fundusz sołecki, bo koszt to ok. 450 tys. zł – zaznaczył wójt. – Ale rozmawiałem na ten temat z radnymi i zgodzili się, bym zaproponował państwu zmianę funduszu sołeckiego. Te 28 tysięcy można przeznaczyć na poszerzenie drogi – grobli przy stawie. A ja zacząłem już starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę wspomnianego wcześniej odcinka drogi. I teraz prośba o zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego.
Zebrani jednogłośnie zgodzili się na zaproponowaną przez wójta zmianę uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego.

Strażacy też wybrali 

Śp. Janusz Pakuła był też prezesem OSP w Słopsku. Nowego prezesa OSP oraz zarząd druhowie wybrali na czerwcowym zebraniu. Prezesem został Adrian Urbaniak, wiceprezesem Andrzej Urbaniak, naczelnikiem Krzysztof Klusek, skarbnikiem Dariusz Kryszkiewicz, sekretarzem Piotr Ruszczak, naczelnikiem Jan Urbaniak.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość