ZABRODZIE: Powstanie pierwszy gminny żłobek

Powiat

ZABRODZIE: Powstanie pierwszy gminny żłobek

03.01.2020
autor: Elżbieta Szczuka
Uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „Integracja” z siedzibą w Adelinie podjęły 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Wyszkowskiego i Rada Gminy w Zabrodziu. Obszarem jej działania będzie co najmniej teren powiatu wyszkowskiego. Spółdzielnia będzie świadczyć usługi gastronomiczne oraz opiekuńcze w nowo powołanym gminnym żłobku w Adelinie.
 
Spółdzielnia socjalna to wspólna inicjatywa w ramach partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu. Będzie świadczyć usługi gastronomiczne oraz opiekuńcze w gminnym żłobku w Adelinie (ma być otwarty w lutym). Udziały członkowskie to koszt po ok. 2 tys. zł dla gminy i powiatu.
Na ostatniej grudniowej sesji radni Gminy Zabrodzie podjęli jeszcze 3 uchwały mające związek z powołaniem tej spółdzielni, w sprawach: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, utworzenia Żłobka Gminnego w Adelinie i ustalenia statutu żłobka oraz ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku.
Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpisy dokonywane są na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Jej wysokość nie może być wyższa niż 1000 zł. Radni ustalili 300 zł. 
Radni zdecydowali, że z dniem 31 stycznia 2020 r. powstanie budżetowa jednostka organizacyjną pod nazwą Żłobek Gminny w Adelinie z siedzibą w Adelinie 46, 07-230 Zabrodzie. Działalność statutową żłobek rozpocznie z dniem 31 stycznia br., musi być w nim min. 6 dzieci.
Zgodnie z ustawą, opieką w żłobku mogą być objęte dzieci od 20 tygodnia życia, ale że to pierwszy w gminie żłobek, w statucie zapisano, że w żłobku będzie sprawowana opieka nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do lat 3 (w szczególnych przypadkach młodszymi).
Za pobyt dziecka do 10 godz. dziennie stała miesięczna opłata to 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Opłata dodatkowa za każdą godzinę powyżej 10 godzin wynosi 30 zł. Maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka to 15 zł (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek).
Wszystkie uchwały radni przyjęli jednomyślnie.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Festyn dla najmłodszych

BRAŃSZCZYK: Festyn dla najmłodszych

W niedzielę 6 czerwca w godz. 13-16 najmłodsi mieszkańcy gminy z okazji Dnia Dziecka zostali zaproszeni do Skansenu im. M. Żywirskiej w Brańszczyku na festyn sportowo-rekreacyjny. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Jagodowe żniwa w Kicinach (foto)

ZABRODZIE: Jagodowe żniwa w Kicinach (foto)

Nowa, ciekawa, impreza „Jagodowe żniwa za brodem”, promująca gminę Zabrodzie i jej walory przyrodnicze, odbyła się 10 lipca w Kicinach. Jagody obrodziły, najwięcej, ponad 6 kg, zebrała Katarzyna Tryc. Gośćmi specjalnymi imprezy byli aktorzy Beata Tyszkiewicz i Daniel Olbrychski. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Przetarg na oczyszczalnię po niedzieli (foto)

BRAŃSZCZYK: Przetarg na oczyszczalnię po niedzieli (foto)

W piątek po Bożym Ciele Tuchełką w Udrzynie popłynęły ścieki. Po raz kolejny zawiodła oczyszczalnia w Udrzynku i przepompownia w Udrzynie. Mieszkańcy są zbulwersowani, czemu dają wyraz w postach na facebooku, zamieszczając filmiki z płynącymi rzeczką ściekami. Obawiają się, że zanieczyszczenia popłyną nie tylko do Bugu, ale trafią do wód gruntowych i do studni. Pytają, kiedy oczyszczalnia zostanie zmodernizowana, kiedy sytuacja się poprawi. Jak się dowiedzieliśmy, modernizacja istniejącej oczyszczalni i budowa hydrofitowej zakończy się najwcześniej na koniec 2021 roku.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: O skutkach przejawów nietolerancji

DŁUGOSIODŁO: O skutkach przejawów nietolerancji

„The past for the future” - to pełnometrażowy film zrealizowany przez przedstawicieli Polski, Włoch i Węgier, w którym wykorzystano fragmenty filmu „29 lutego 1944 roku we wspomnieniach mieszkańców gminy Długosiodło” zrealizowanego przez Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Długosiodle.
zobacz więcej