ZABRODZIE: Pięciu wójtów przez 30 lat (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Pięciu wójtów przez 30 lat (foto)

29.05.2020
autor: Elżbieta Szczuka
27 maja obchodziliśmy 30-lecie istnienia samorządu terytorialnego. „Wszystkim przyczyniającym się do propagowania idei samorządności i rozwoju Gminy Zabrodzie: radnym, sołtysom, pracownikom samorządowym (...) pragniemy złożyć serdeczne podziękowania” – napisali  na stronie internetowej gminy wójt Krzysztof Jezierski i przewodnicząca rady Sylwia Marciszewska. 
 
Dzień Samorządu Terytorialnego, obchodzony 27 maja, upamiętnia pierwsze wybory do samorządu, które odbyły się w 1990 r. 
Przez trzy pierwsze (4-letnie) kadencje wójt wybierany był przez 18-osobową radę gminy. Pierwszym wójtem gminy Zabrodzie został Jan Boguszewski, radny z Mostówki (jego kontrkandydatem był Marek Gołaszewski, radny z Zabrodzia). Przewodniczącym rady wybrano Tadeusza Michalika, skarbnikiem gminy Barbara Gietkę, sekretarzem Irenę Andruszkiewicz.
- Samorząd to dla nas wszystkich była nowość, wszyscy się uczyliśmy – przypomina Tadeusz Michalik. – W pierwszej kadencji skupiliśmy się na poprawie stanu dróg. Reaktywowana została szkoła w Adelinie.
 
W roku 1994 radni na wójta wybrali Marka Gołaszewskiego (wcześniej był m.in. naczelnikiem Gminy Dąbrówka i naczelnikiem Miasta i Gminy Tłuszcz), jego zastępczynią została Karolina Wajda, radna z Głuch. Przewodniczył radzie nadal Tadeusz Michalik.
Marek Gołaszewski był wójtem również w kadencji 1998-2002; jego zastępcą został Jan Urbaniak. Radzie gminy przewodniczył Jan Korybczak (w 1999 r. jego poprzednik Tadeusz Michalik został radnym powiatowym i członkiem zarządu powiatu; radnymi powiatowymi byli też Barbara Gietka i Jan Getka). 

Od 2002 r. włodarze miast i gmin wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zmniejszono liczbę radnych – w gminie Zabrodzie do 15. Do wyborów na wójta 27 października stanęli: Marek Gołaszewski, Edward Kozioł z Niegowa i Krzysztof Laskowski z Adelina. Już w I turze wygrał Marek Gołaszewski (56% głosów). Przewodniczącym rady został Andrzej Krzeczkowski, sekretarzem Wanda Stańczak, a skarbnikiem nadal była Barbara Gietka. 

12 listopada 2006 r. mieszkańcy mogli głosować na: Marka Gołaszewskiego, Edwarda Kozioła i Adama Ołdaka z Choszczowego. W II turze, 26 listopada, 30-letni Adam Ołdak wygrał (1.436 głosy; 65,36%) z Edwardem Koziołem. Na przewodniczącego rady ponownie wybrano Andrzeja Krzeczkowskiego, z końcem 2007 r. zastąpił go Krzysztof Laskowski. Skarbnikiem została Wiesława Dąbrowska, a sekretarzem Agnieszka Sosnowska. 

21 listopada 2010 r. o urząd wójta ponownie ubiegali się Marek Gołaszewski i Adam Ołdak. W I turze wygrał dotychczasowy wójt (80,84% głosów). Przewodniczącym rady został Andrzej Garbarczyk. Niestety, ta druga kadencja Adama Ołdaka została przerwana. 26 maja 2013 r. zmarł po ciężkiej chorobie.

Przedterminowe wybory odbyły się 11 sierpnia 2013 r.; wystartowali w nich: Ewa Bartosiewicz-Piskorska, Piotr Gajcy, Tadeusz Michalik i Agnieszka Sosnowska. II turę, w której spotkał się z Agnieszką Sosnowską (1.152 głosy), wygrał Tadeusz Michalik (1.407 głosów).

W 2014 r. na wójta kandydowali Krzysztof Jezierski i Tadeusz Michalik. Mieszkańcy ponownie wybrali Tadeusza Michalika (1.672 głosy; 59,06%). Sekretarzem gminy do 2015 r. była Agnieszka Sosnowska, a po niej Zdzisław Damian Bocian; skarbnikiem Wiesława Dąbrowska. Przewodniczącym rady został Janusz Pakuła.
Od 2018 r. kadencja samorządów trwa nie 4, lecz 5 lat, a wójtowie i burmistrzowie mogą piastować te stanowiska tylko przez dwie kadencje.
W wyborach 21 października 2018 r. mieszkańcy mieli do wyboru 5 kandydatów na wójta: Tomasza Babańczyka z Młynarzy, Kamila Gizę z Obrębu, Krzysztofa Jezierskiego z Dębinek, Waldemara Manieckiego z Zabrodzia i Elżbietę Oleksiak z Zabrodzia. Już w I turze zdecydowali, że nowym wójtem będzie 38-letni Krzysztof Jezierski (1.545 głosów; 52,53%). Przewodniczącą rady VIII kadencji jest Sylwia Marciszewska, skarbnikiem Wiesława Dąbrowska, a sekretarzem (od 2019 r.) Elżbieta Jurczyk.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom