ZABRODZIE: Norwidowski konkurs plastyczny

Powiat

ZABRODZIE: Norwidowski konkurs plastyczny

09.04.2021
autor: Elżbieta Szczuka
Do końca kwietnia można dostarczać prace na powiatowy konkurs plastyczny „Tu żył, tu tworzył – pejzaż mazowiecki inspirowany życiem i twórczością Cypriana Norwida”. Konkurs organizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu, a patronatem objęli go Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Wójt Gminy Zabrodzie.
 
Do udziału w konkursie plastycznym Zespół Szkolno–Przedszkolny w Zabrodziu zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu. Współorganizatorami  konkursu są Urząd Gminy Zabrodzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu. Celem konkursu jest popularyzacja utworów Cypriana Norwida, a także promocja twórczości dziecięcej i rozwijanie zainteresowań plastycznych.
Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: kategoria I – kl.I-III, kategoria II – klasy IV-VI, kategoria III – klasy VII, VIII. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę plastyczną w formacie A3. Każda szkoła może nadesłać 5 prac konkursowych w każdej kategorii; do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników konkursu. Technika pracy dowolna (rysunek, kolaż, grafika, wydzieranka, malarstwo, itp.), do wykonania prac nie wolno używać produktów sypkich, np. ryżu, kaszy, makaronu itp. oraz plasteliny.
Prace wysłane pocztą na adres: Zespół Szkolno–Przedszkolny w Zabrodziu, ul. Szkolna 3, 07-230 Zabrodzie, powinny być dostarczone do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 17. Oceni je niezależne jury powołane przez organizatora konkursu; informację o wynikach laureaci otrzymają do 14 maja. Wręczenie nagród laureatom zaplanowano na 22 maja w pałacu w Dębinkach podczas spotkania zatytułowanego „Podążając za Norwidem”, organizowanego przez GOK w Zabrodziu (termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora). Organizator przewiduje trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej oraz dwa wyróżnienia i jedną nagrodę specjalną; fundatorem nagród są Starostwo Powiatowe w Wyszkowie i Wójt Gminy Zabrodzie. 
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: REGULAMIN

 
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość