ZABRODZIE: Krótka sesja

Powiat

ZABRODZIE: Krótka sesja

11.02.2021
autor: Elżbieta Szczuka
14 minut trwała XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Zabrodzie, która odbyła się zdalnie 28 stycznia. Radni podjęli dwie uchwały.
 
Pierwsza z uchwał dotyczyła zaliczenia dwóch odcinków dróg do kategorii dróg gminnych. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych, a także określenie jej przebiegu, następuje po przyjęciu uchwały przez radę gminy i zasięgnięciu opinii zarządu powiatu. Każda droga gminna w Polsce ma indywidualny numer ewidencyjny, składający się z sześciu cyfr i jednej litery, dla województwa mazowieckiego to litera W. 
 
Zarząd powiatu na posiedzeniu 26 stycznia pozytywnie zaopiniował zaliczenie przez Radę Gminy Zabrodzie do kategorii dróg gminnych drogi Gaj – Niegów długości 380 m.b. i drogi Lipiny – Dębinki dł. 812 m.b. 
 
Na ich przebudowę gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Aby wywiązać się z umowy z wojewodą, drogi te powinny być zaliczone do kategorii dróg gminnych. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.
 
Druga uchwała dotyczyła ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zabrodzie. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.), w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W tym roku w budżecie gminy na ten cel zabezpieczono 41.901 zł (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adelinie – 11.897 zł, ZS-P w Zabrodziu – 22.378 zł, Szkoła Podstawowa w Dębinkach – 7.626 zł). Pieniądze mogą być przeznaczone na kształcenie się w zakresie terapii pedagogicznej i doradztwa zawodowego. Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli ustalono w wysokości do 80% poniesionych kosztów za semestr nauki. 
NINA - kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość