ZABRODZIE: Komisja rekomenduje

Powiat

ZABRODZIE: Komisja rekomenduje

02.04.2021
autor: Elżbieta Szczuka
Komisja konkursowa, powołana w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół, rekomenduje, aby dyrektorami gminnych szkół byli nadal: Alina Karolina Gotowiec (Zabrodzie), Adam Bogdanowicz (Adelin) i Marzena Górczak (Dębinki). 
 
Konkursy na dyrektorów gminnych szkół w Adelinie, Dębinkach i Zabrodziu wójt Krzysztof Jezierski ogłosił 4 lutego – w tym roku kończą się kadencje obecnych dyrektorów.  24 marca odbyło się posiedzenie trzech komisji konkursowych. Każda z komisji składała się z dwunastu osób, byli to przedstawiciele: gminy (3 osoby), kuratora oświaty (3 osoby, jedną z nich był kurator Michał Giers), rady pedagogicznej (2 osoby), rady rodziców i rodziców, związków zawodowych (Maciej Wójcik – ZNP i Marek Pietrzak – ZZ „Solidarność”). Przewodniczącą komisji była Elżbieta Jurczyk, sekretarz gminy.     
Zbyt wielu chętnych do kierowania szkołami nie było, zapewne też z tego powodu, że czasy są trudne. Do konkursu przystąpili jedynie obecni dyrektorzy: Alina Karolina Gotowiec - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu, Adam Bogdanowicz – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie oraz Marzena Górczak – Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dębinkach.
Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Najpierw sprawdzano, czy kandydaci spełniają wymogi formalne. W drugim etapie kandydaci przedstawiali m.in. koncepcje rozwoju placówek. W związku z tym, że kandydatami są osoby kierujące aktualnie placówkami, mówili też o tym, jak zmieniła się praca szkoły w okresie pandemii, jak starają się zminimalizować jej skutki. Jest m.in. potrzeba objęcia uczniów wsparciem psychologów i pedagogów. Ważne jest też zainwestowanie w infrastrukturę sportową.
Komisja rekomendowała wójtowi powołanie zgłoszonych kandydatów na dyrektorów szkół. Wójt ma 2 tygodnie na podjęcie decyzji.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość