ZABRODZIE: Każdy swoim tempem, ale do końca (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Każdy swoim tempem, ale do końca (foto)

23.05.2018
autor: Elżbieta Szczuka
W II Festiwalu Biegowym „Wzdłuż Mieniugi i wrzosowisk Mostówki”, który odbył się w sobotę 19 maja, wzięło udział 114 osób, w tym 83 zawodnikó w biegu głównym, na 5 i 10 km. 
 
Start i meta były przy ul. Słonecznej w Mostówce. Stanowisko z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi  ustawiło Nadleśnictwo Drewnica. Obsługę sędziowską sprawował ULTIMASPORT. 
Rozpoczęto imprezami towarzyszącymi, czyli biegiem na 1,2 km w dwóch kategoriach wiekowych: 11-13 lat i 13-16 lat.  W kat. I – chłopcy (wystartowało 9) – najszybsi byli: Marcel Mroczek, Wysychy (3:41), Mateusz Pękala, Obrąb (3:42) i Jakub Wierzbicki, Wyszków (4:01). Trasę pokonało też 8 dziewcząt,   najszybciej: Beata Kazimierczak, Tłuszcz (3:48), Oliwia Strokosz, Warszawa (4:05) i Julia Baranowska (4:11). W starszej kategorii wiekowej wystartowało 6 osób: I miejsce – Aleksandra Kostrzewa, Mościska (3:52), II – Wiktoria Wróblewska, Mostówka (4:31), III – Patrycja Żołędowska, Mostówka (4:36). Wśród chłopców najszybszy był Bartłomiej Gardasiewicz, Zabrodzie (3:24), drugi – Bartłomiej Kolc, Zawiercie (3:41), trzeci – Piotr Kostrzewa, Mościska (4:23).
 
W biegu głównym, na 5 km i 10 km 
(2 pętle), wzięły udział 83 osoby, w tym 27 kobiet.
- To jest bieg rzeźnika – skomentował jeden z uczestników, pokonując piaszczyste pagórki.
 
Zwycięzcami II Festiwalu Biegowego zostali:
10 km kobiety (startowało 6): Magdalena Nizińska (49:33), Magdalena Deluga (52:44) i Małgorzata Wyszyńska (53:04) – wszystkie z Klubu Biegacza Wyszków
10 km mężczyźni (25): Adrian Szewczyk, Duczki (41:49), Marek Oleksiak, Chrzęsne (42:18), Dariusz Król, Wołomin (42:30), tuż za nimi uplasowali się Adam Szymański i Bogumił Wrzosek, Wyszków
5 km kobiety (21): Katarzyna Kot, Warszawa (24:46), Monika Gawryś, Wołomin (28:36), Renata Koll, Zazdrość (29:00)
5 km mężczyźni (31): I – Łukasz Domalewski, Wyszków (20:40), II – Kamil Onisk, Mińsk Maz. (20:58), III – Bartosz Baliński, Nowiny (20:58), a za nimi Mateusz Bala,  Zazdrość i Mateusz Augustyniak, Mostówka.
 
Imprezie towarzyszył 5-kilometrowy marsz nordic walking, w którym uczestniczyło 6 pań i 2 panów. Najszybciej trasę przeszły: Ewa Michalik z Choszczowego, Michał Bugrzejewski z Wyszkowa oraz Małgorzata Winciorek i Agnieszka Zawadzka z Warszawy.
- Każdy swoim tempem, ale do końca – podsumował prowadzący imprezę Marcin Kukulak vel Okulak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, wodę, energetyczny batonik. Tym, którzy dobiegli do mety, pamiątkowe medale wręczyli wójt Tadeusz Michalik i nadleśniczy Artur Delegacz. Najszybsi w każdej kategorii otrzymali puchary oraz upominki.
Strudzeni biegacze, obsługa biegu i widzowie ze smakiem zjedli, przygotowaną przez strażaków z Białegobłota, grochówkę.
Organizatorami imprezy byli Gmina Zabrodzie i Nadleśnictwo Drewnica.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom