wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
ZABRODZIE: Juniorzy i seniorzy zainaugurowali rok szkolny (foto)

Powiat

ZABRODZIE: Juniorzy i seniorzy zainaugurowali rok szkolny (foto)

04.09.2019
autor: Elżbieta Szczuka
W uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Zabrodziu uczestniczyli, oprócz uczniów i nauczycieli, seniorzy, „którym wojna przerwała marsz do szkoły”. Apelowali do swoich młodszych kolegów z ławy szkolnej, by szanowali swoich nauczycieli. Życzyli, żeby wyrośli na porządnych ludzi.
 
Komunikat specjalny o wkroczeniu do Polski wojsk niemieckich, nadany w Polskim Radiu rankiem 1 września 1939 roku, przejmująco zabrzmiał w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu: 
„A więc wojna! Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny”.
- Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkowa – powitała obecnych dyrektor Alina Gotowiec. – W sposób szczególny ma zwrócić nasze myśli do wydarzeń września 1939 roku. Był to wybuch II wojny światowej, wojny, która pochłonęła miliony ludzkich istnień. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.
Szkoła w Zabrodziu przyłączyła się do akcji „Przerwany marsz…”, zainicjowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Na uroczystość zaprosiła seniorów, pokolenie dzieci wojny, urodzone przed 1945 rokiem, którym wojna przerwała marsz do szkoły. Przywitano ich długimi oklaskami. Seniorom towarzyszyli harcerze z 13 Drużyny Harcerskiej LESZY, wręczyli im kwiaty i symboliczne zeszyty, w których będą mogli spisać swoje wspomnienia.
 
Najważniejsze, by wyjść na porządnego człowieka
 
Na razie troje seniorów ustnie przekazało swoje wspomnienia i refleksje. Jako pierwsza, bardzo wzruszona, głos zabrała Urszula Borkowska. Podziękowała za zaproszenie, że pomyślano o nich. Wspomniała, jak wyglądała szkoła jej dzieciństwa: drewniana, z ubikacjami na zewnątrz, boiskiem na podwórku. – Ale myśmy ze wszystkiego się cieszyli. Teraz, jak patrzę na młode pokolenie, na swoich wnuków, to niestety, nie doceniają tej dobroci i tego, co mają. Mam miłe wspomnienia z okresu szkolnego, choć były różne sytuacje. Jak zawsze są dobrzy uczniowie i gorsi uczniowie, ale najważniejsze, by wyjść na porządnego człowieka. Tego nie da żadne wykształcenie. 
Przypomniała nazwiska swoich nauczycieli. Życzyła uczniom, by wyrośli na porządnych uczniów i obywateli.
O swoich szkolnych latach mówiła też Leokadia Borkowska: – Ucz się dziecko ucz, bo nauka to potęgi klucz – przypomniała znaną maksymę. 
- Szanujcie nauczycieli – zwrócił się do uczniów 84-letni Wacław Borkowski z Młynarzy. 
- Szanowni seniorzy, dziękuję za to, że jesteście, że następnym pokoleniom przekazujecie nie tylko swoje doświadczenia, ale też pokazujecie, jak należy żyć, jakimi zasadami moralnymi się kierować, jakim patriotą trzeba być – dziękowała wicedyr. Małgorzata Antczak.
Dyr. Alina Gotowiec poinformowała, że w 18 oddziałach uczyć się będzie 350 uczniów, do przedszkola będzie uczęszczać 88 dzieci. Szkoła i przedszkole daje zatrudnienie 50 nauczycielom oraz 12 pracownikom obsługi i administracji.
- Mamy szczęście uczyć się w dobrych warunkach – podsumowała pani dyrektor. – Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, komputery i projektory. Pracownia komputerowa wzbogaciła się o 14 nowych stanowisk. Marzy nam się nowoczesna pracownia językowa i funkcjonalna szatnia dla starszych uczniów. Nasi nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje. Pięcioro nauczycieli pozytywnie zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego i złożyło ślubowanie. 
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego Justynie Dąbrowskiej,  Małgorzacie Ickiewicz, Ewie Radzkiej, Dorocie Sosnowskiej i Maciejowi Mędrzyckiemu  wręczył wójt Krzysztof Jezierski.  
- Rok szkolny 2019/2020 uważam za rozpoczęty – ogłosiła na zakończenie uroczystość dyr. Gotowiec. 
 
W przyszłym tygodniu przekażemy relację z rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Adelinie z siedzibą w Zabrodziu.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość