ZABRODZIE: Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku (FOTO)

Powiat

ZABRODZIE: Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku (FOTO)

29.05.2024
autor: Elżbieta Szczuka
W sobotę 25 maja druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku świętowali 60-lecie swojej jednostki. Były odznaczenia, wyróżnienia, strażacki poczęstunek. Uroczystość na kwadrans przerwał silny deszcz, ale potem wszystko odbywało się zgodnie z planem.- Jest to dla nas niezwykle ważne wydarzenie, które celebruje zarówno nasze bogate dziedzictwo, jak i niezłomną determinację oraz poświęcenie wszystkich, którzy w ciągu tych lat oddali swe serca dla dobra społeczności – podkreślił dh Adrian Urbaniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopsku.
 
Obchody rozpoczęła polowa Msza św. w intencji strażaków, którą celebrował ks. proboszcz Emil Adler.
Uroczystość prowadził dh Jakub Ruszczak. Uczestników powitał prezes Adrian Urbaniak. Najwyższym rangą gościem był gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, były komendant główny PSP, od 7 lat wiceprezes ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, obecnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Rys historyczny
Prezes przedstawił rys historyczny jednostki. Inicjatywa założenia OSP w Słopsku zrodziła się 60 lat temu, na przełomie maja i czerwca 1964 r. Pomysłodawcą był Stanisław Wiśniewski, wspierali go Stanisław Urbaniak i Jan Getka. Zorganizowali zebranie sołeckie, w którym wzięły udział 92 osoby. Mieszkańcy jednomyślnie podjęli uchwałę o utworzeniu OSP Słopsk. Wybrany został pierwszy zarząd jednostki w składzie: Stanisław Urbaniak - prezes, Stanisław Wiśniewski - naczelnik, Jan Getka – skarbnik, Andrzej Tabor (wówczas kierownik szkoły w Słopsku) – sekretarz, Jan Sykulski – gospodarz, Jan Rozbiewski - członek zarządu. Dzięki wsparciu Czesława Zygmunta Trzcińskiego, ówczesnego Komendanta Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Wołominie, pozyskano materiał na zalanie płyty pod budowę remizy. Brak funduszy na dalszą budowę zmusił zarząd do poszukiwania dodatkowych środków. Wykorzystywano różne sposoby – łowiono i sprzedawano ryby z przylegających wód, organizowano potańcówki, z których dochody przeznaczano na budowę. Dzięki tym działaniom oraz dotacji z PZU udało się w 1974 r. dokończyć budowę remizy.
Przez pierwsze 10 lat jednostka dysponowała skromnym sprzętem: kilka węży, prądownice, pompa tzw. czterdziestka, syrena alarmowa. Do pierwszych pożarów strażacy jeździli wozem konnym. Jednymi z największych pożarów były pożary Laskowa, Dręszewa oraz budynków pp. Pakułów. W następnym dziesięcioleciu jednostka otrzymała pierwszy samochód – star 25, potem jeszcze były jelcz, żuk, gaz, nowy żuk w 1992 r., jelcz 006 przekazany z Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie oraz od 2010 r. mercedes atego.
W 2000 r. młode pokolenie strażaków pod przewodnictwem Leszka Więcha zmobilizowało się do przeprowadzenia gruntownego remontu. Andrzej Królik i Mirosław Kulesza nieodpłatnie rozbudowali remizę. Dzięki temu warunki pracy poprawiły się, zwiększyły się możliwości operacyjne jednostki. W 2003 r. OSP Słopsk została oficjalnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, co ugruntowało jej pozycję prawną i pozwoliło na dalszy rozwój.
W 2009 r. poświęcono oraz nadano sztandar jednostce, co było dla niej wielkim wyróżnieniem i zaszczytem. W 2016 r. OSP Słopsk została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W lutym 2022 r. na budynku strażnicy odsłonięto tablicę upamiętniającą zmarłego rok wcześniej Janusza Mariana Pakułę (strażaka i prezesa OSP Słopsk, sołtysa Słopska, radnego gminy). 
W 2020 r. przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych: wykonano elewację, zmieniono dach, wyremontowano łazienki, położono kostkę, wykonano trawniki i nasadzenia roślin, co znacząco wpłynęło na estetykę i funkcjonalność słopskiej remizy.
W minionym 60-leciu OSP miała sześciu prezesów: Stanisław Urbaniak, Jan Rozbiewski, Stefan Kryszkiewicz, Henryk Biernacki, Leszek Więch, Janusz Marian Pakuła, a od 2021 r. Adrian Urbaniak.
- Nasza jednostka nie tylko angażuje się w codzienną działalność, ale również bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W 2011 r. zajęliśmy 2. miejsce na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rybnie. Ponadto braliśmy udział w zawodach wojewódzkich z ratownictwa wodnego i powodziowego, co potwierdza nasze zaangażowanie i profesjonalizm w każdej sytuacji – zaznaczył obecny prezes.
 
Odznaczenia, wyróżnienia
Osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej wręczono odznaczenia i wyróżnienia. 
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał dh Jan Piotr Sykulski
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Dariusz Jan Kryszkiewicz, dh Krzysztof Klusek, dh Andrzej Urbaniak
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Paweł Kwiatkowski
Odznaka Strażak Wzorowy: dh Bartłomiej Kryszkiewicz, dh Kamil Kryszkiewicz, dh Sebastian Klusek, dh Piotr Ruszczak.
Honorowi druhowie, jednocześnie założyciele jednostki: Stanisław Wiśniewski, Henryk Biernacki, Zdzisław Kryszkiewicz, Jan Urbaniak, Stanisław Janusz, Sylwester Więch i Wiesław Garbarczyk otrzymali podziękowania. 
Podziękowania za pomoc i zaangażowanie w rozwój OSP Słopsk otrzymali: gen bryg Wiesław Leśniakiewicz, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Wyszkowie, wójt Gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski i pracownicy Gminy Zabrodzie, Joanna Bala, Zakład Elektroenergetyczny ELTAR, Zakład Garmażeryjny Pierożek, Firma Granity Skwara, Firma Piaskopol- Słopsk.
Podziękowania za zaangażowanie w organizację jubileuszu otrzymały: Elżbieta Jurczyk - sekretarz Gminy Zabrodzie, Barbara Sadowska - skarbnik Gminy Zabrodzie, Katarzyna Ruszczak, Anna Kryszkiewicz, Monika Wiśniewska, Renata Urbaniak, Anna Janusz.
W dalszej części głos zabrali goście: Wiesław Leśniakiewicz, st. bryg. Sławomir Pietrzak – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie, Krzysztof Jezierski – wójt Gminy Zabrodzie, Sylwia Marciszewska – przewodnicząca rady gminy, Joanna Bala, Tadeusz Michalak – poprzedni wójt gminy, Agnieszka Ołdak-Prokop – członek Zarządu Powiatu Wyszkowskiego, Arkadiusz Redlicki – prezes Bractwa Zabrodzkiego.
Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy zostali zaproszeni na okolicznościowy tort, strażacki poczęstunek, druhowie przygotowali też atrakcje dla najmłodszych.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość