Powiat

1 / 2

ZABRODZIE: Jednogłośnie za budżetem

01.01.2017
autor: Ewa Elward
Radni przyjęli projekt budżetu na 2017 r. Na inwestycje zapisano 1,7 mln zł. Większość z nich to drogi i sieć wodno-kanalizacyjna. – To jest projekt, w ciągu roku zmiany na pewno będą. Każda złotówka będzie państwu przedstawiona i będziemy wspólnie rozmawiać na temat, jakie są jeszcze potrzeby – obiecał wójt Tadeusz Michalik.
Dochody wyniosą 24.387.934 zł, wydatki – 24.170.734 zł (w tym inwestycyjne 1,7 mln zł). Nadwyżka wyniesie 217.200 zł. Gmina zaciągnie 1 mln zł na spłatę kredytów i pożyczek. Na ten cel wydane będzie łącznie 1.217.200 zł.
 
Drogi, kanalizacje i wodociągi
Sieci wodno-kanalizacyjne: budowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Zabrodziu, ulice Aksamitna i Różana (100 tys. zł), wodociągowej w Kicinach i Płatkowie (60 tys. zł), stacji uzdatniania i ujęcia wody w Obrąbie (250 tys. zł), modernizacja jednej i budowa drugiej studni w stacji uzdatniania wody (90 tys. zł). Dokumentacja wodociągu w miejscowościach Mostówka-Anastazew-Podgać (100 tys. zł), Młynarzach (70 tys. zł), kanalizacji Gaj-Zazdrość (30 tys. zł) i Mostówka- Choszczowe- Kiciny (30 tys. zł). 
Drogi: rozbudowa drogi Niegów-Wysychy (172.500 zł), Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy (300 tys. zł), w Słopsku (40 tys. zł) Anastazewie (60 tys. zł), Gaju (20 tys. zł), Mostówce (30 tys. zł), rozbudowa odcinka drogi w Płatkowie, Podgaci, Anastazewie (100 tys. zł), Gaju i Niegowie (20 tys. zł), Głuchach (100 tys. zł), połączenie ulic Bankowej z Osiedlową w Lipinach (10 tys. zł). Zakup gruntów pod drogi (20 tys. zł). 
Poza tym w inwestycjach jest zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Zabrodzie – 50 tys. zł, dokumentacja hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie – 30 tys. zł, modernizacja oświetlenia ulicznego – 17.500 zł.
– To jest projekt, zmiany na pewno będą. Każda złotówka będzie państwu przedstawiona, będziemy wspólnie rozmawiać na temat, jakie są jeszcze potrzeby – mówił Tadeusz Michalik. – W tym roku jest wiele dróg, inwestycji ale nie udało się wszystkich mieszkańców zadowolić. Myślę, ze ten rok nie powinien być gorszy, wręcz lepszy. 
– Jedną z priorytetowych inwestycji, którą będę chciał zrealizować, jest budowa wodociągu w Kicinach i Płatkowie – dopowiedział, wyjaśniając, że wynika to z krótkiego okresu ważności dokumentacji. Na wykup gruntów pod drogi przewiduje się 300-450 tys. zł. Wójt zdradził, że mieszkaniec jednej z miejscowości powiedział mu w rozmowie telefonicznej: „nie myśl sobie, że wykupisz ode mnie ziemię za 5-7 zł, mnie interesuje 25 zł, inaczej drogi nie masz”. Procedura wykupu ziemi rozpoczyna praca rzeczoznawcy, który wycenia grunt. Mieszkańcy otrzymują decyzje, a urząd gminy wypłaca taką kwotę.   
– Trochę mi było przykro, akurat ta droga jest nie dla mnie, ale dla mieszkańców. Jeżeli w ten sposób zaczniemy myśleć, do niczego nie dojdziemy – dodał.
– Proszę o cierpliwość i wyjaśnienie spraw mieszkańcom. Nie próbujmy sobie wzajemnie przeszkadzać. Dla mnie są ważne wszystkie drogi i każda jedna wieś – zakończył.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość