ZABRODZIE: Granty z programu WzMOCnij Swoje Otoczenie

Powiat

ZABRODZIE: Granty z programu WzMOCnij Swoje Otoczenie

12.01.2021
autor: Elżbieta Szczuka
Spółdzielnia Socjalna „Integracja” oraz Urząd Gminy otrzymali granty od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz sprzętu komputerowego. 
 
Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” jest inicjatywą PSE – krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie ich realizacji. Program zaadresowano do gmin, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. W gminie Zabrodzie PSE budują linię 400 kV Ostrołęka-Stanisławów, niezbędną dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców w północno-wschodniej Polsce.
Spółdzielnia Socjalna, za otrzymane 20 tys. zł, zakupiła m.in. łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule ortopedyczne, koncentrator tlenu czy materace przeciwodleżynowe. Nowy, bardzo potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, który będą mogli wypożyczać mieszkańcy gminy, pozwoli na lepsze dostosowanie działań Spółdzielni do potrzeb zdrowotnych mieszkańców, wpływając na poprawę ich funkcjonowania zarówno na poziomie sprawności fizycznej, psychicznej, jak i społecznej.
Urzędowi Gminy w Zabrodziu grant, również w wysokości 20 tys. zł, pozwolił na zakup 4 komputerów stacjonarnych i 1 laptopa (na fot.) oraz niezbędnego oprogramowania dla pracowników. Nowe komputery umożliwią sprawniejszą i bezpieczniejszą obsługę petentów w trybie zdalnym, zarówno podczas pandemii, jak i po jej zakończeniu. W ostatnim czasie o około 30% wzrosła liczba podań i wniosków rozpatrywanych bez konieczności osobistego kontaktu mieszkańców z urzędnikami. Systematycznie zwiększa się też liczba petentów składających wnioski za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystających z profilu zaufanego czy podpisu cyfrowego. Coraz częściej do urzędu wpływają także pisma i zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dlatego też konieczne było położenie szczególnego nacisku na kompetencje cyfrowe urzędników i wyposażenie ich w narzędzia informatyczne, umożliwiające zdalną obsługę obywateli. Pozyskane z programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie” dofinansowanie pozwoliło na wyposażenie pięciu stanowisk pracy w spełniający nowoczesne standardy sprzęt komputerowy.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość