ZABRODZIE: Dzierżawca poszukiwany

Powiat

ZABRODZIE: Dzierżawca poszukiwany

15.11.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Radni powiatowi wyrazili zgodę na dzierżawę w trybie bez przetargu nieruchomości w Dębinkach (zabytkowy dwór i przyległy teren) o powierzchni 15,27 ha na okres 10 lat. Roszczenia do tej nieruchomości mają spadkobiercy przedwojennych właścicieli, dlatego starostwo nie może jej sprzedać. 
Na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat wymagana jest zgoda rady powiatu. Dotyczy to właśnie nieruchomości w Dębinkach. Obecnie nieruchomość w Dębinkach jest własnością Powiatu Wyszkowskiego, ale toczy się postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w sprawie jej odzyskania. Spadkobiercy ograniczyli swoje roszczenia do dworu i parku, bo uznali, że to daje im szansę na pozytywne załatwienie sprawy.
- Wojewoda wydał korzystną dla nas decyzję, że grunt podlegał dekretowi o reformie rolnej – wyjaśniła naczelnik wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami Jolanta Sędziak na sesji powiatowej 25 października – z tym, że nie jest to decyzja ostateczna. Pełnomocnik byłych właścicieli złożył odwołanie od decyzji wojewody do ministra rolnictwa. Skoro toczy się postępowanie, nie możemy sprzedać nieruchomości. Jedyne, co możemy zrobić, to szukać dzierżawców.
Były właściciel, z którym spotkali się przedstawiciele starostwa, rozumie, że ta nieruchomość generuje same koszty, że postępowanie trwać będzie jeszcze kilka lat. Dlatego nie będzie się sprzeciwiał wydzierżawieniu na okres 10 lat. Gdyby w tym okresie zmienił się właściciel, to ewentualny dzierżawca będzie płacić czynsz dzierżawny na jego konto.
„Powiatu Wyszkowskiego nie stać na utrzymanie dworku, uczynienie z niego atrakcji turystycznej i nadanie mu odpowiedniej rangi, na jaką zasługuje. Budynki znajdujące się na tej nieruchomości są w złym stanie technicznym i wymagają remontu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Dzierżawa nieruchomości pozwoli na zaoszczędzenie ogromnych kosztów utrzymania, jakie ponosi Powiat Wyszkowski. Od 1 stycznia do 9 września 2017 r. Powiat poniósł już koszty w wysokości 35.570,25 zł z tytułu utrzymania nieruchomości. Szacowany koszt utrzymania zimowego wynosi 150.000 zł” – napisała w uzasadnieniu do uchwały Jolanta Sędziak.
- Jedynym problemem jest znalezienie dzierżawcy. Będziemy szukać. Bardziej zasadne jest szukanie dzierżawcy niż nierobienie z tym nic – uznała pani naczelnik.
- Na razie kupiliśmy tonę oleju opałowego – wtrącił starosta.
Starostwo będzie poszukiwać dzierżawców poprzez ogłoszenia w prasie i Internecie.
7 listopada zarząd powiatu podjął uchwałę, w której ustalił minimalną wysokość czynszu dzierżawnego za działkę, na której znajduje się zespół pałacowo-parkowy w granicach istniejącego ogrodzenia, na 1 tys. zł miesięcznie brutto. 

Na fot.: Aleja do dworu w Dębinkach (fot. ES)
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
DŁUGOSIODŁO: Film pamięci mieszkańców - ofiar zbrodni hitlerowskiej

DŁUGOSIODŁO: Film pamięci mieszkańców - ofiar zbrodni hitlerowskiej

Zachęcamy do obejrzenia filmu „29 lutego 1944 roku we wspomnieniach mieszkańców gminy Długosiodło”. Centrum Kultury przygotowało ciekawy i wzruszający film, w którym o pacyfikacji gminy i dramatycznych wydarzeniach opowiadają ich świadkowie, wtedy dzieci, dziś seniorzy…
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Czy pozostanie  fundusz sołecki?

RZĄŚNIK: Czy pozostanie fundusz sołecki?

Rozpoczęły się zebrania w poszczególnych wsiach, ponieważ do 30 września jest czas, by zdecydować o wyodrębnieniu lub nie funduszu sołeckiego. - Jeszcze mamy fundusz sołecki – mówi zastępca wójta Paweł Abramczyk. – Jesteśmy w trakcie zebrań. Mieliśmy szkolenie dla sołtysów z prawnikiem, bo trzeba mocno pilnować, na co wydawane są środki. Szkolenie spowodowało, że mieszkańcy zrozumieli, że pewnych rzeczy nie można przeskoczyć. 
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Wójt zarobi mniej

RZĄŚNIK: Wójt zarobi mniej

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów, radni na sesji 26 czerwca zmniejszyli wójtowi Pawłowi Kołodziejskiemu miesięczne wynagrodzenie. Od 1 lipca będzie pobierał wynagrodzenie w wys. 10.180 zł (miał 11.780 zł).
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Ku czci żołnierzy 1920 roku (foto)

BRAŃSZCZYK: Ku czci żołnierzy 1920 roku (foto)

25 września 2018 r. w Brańszczyku odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika i tablic poświęconych żołnierzom wojny 1920 r. Uczestniczyły w niej licznie delegacje szkół i organizacji z terenu powiatu ze sztandarami, władze gminy i powiatu, mieszkańcy. 
zobacz więcej
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.