ZABRODZIE: Dzierżawca poszukiwany

Powiat

ZABRODZIE: Dzierżawca poszukiwany

15.11.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Radni powiatowi wyrazili zgodę na dzierżawę w trybie bez przetargu nieruchomości w Dębinkach (zabytkowy dwór i przyległy teren) o powierzchni 15,27 ha na okres 10 lat. Roszczenia do tej nieruchomości mają spadkobiercy przedwojennych właścicieli, dlatego starostwo nie może jej sprzedać. 
Na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat wymagana jest zgoda rady powiatu. Dotyczy to właśnie nieruchomości w Dębinkach. Obecnie nieruchomość w Dębinkach jest własnością Powiatu Wyszkowskiego, ale toczy się postępowanie administracyjne z wniosku byłych właścicieli w sprawie jej odzyskania. Spadkobiercy ograniczyli swoje roszczenia do dworu i parku, bo uznali, że to daje im szansę na pozytywne załatwienie sprawy.
- Wojewoda wydał korzystną dla nas decyzję, że grunt podlegał dekretowi o reformie rolnej – wyjaśniła naczelnik wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami Jolanta Sędziak na sesji powiatowej 25 października – z tym, że nie jest to decyzja ostateczna. Pełnomocnik byłych właścicieli złożył odwołanie od decyzji wojewody do ministra rolnictwa. Skoro toczy się postępowanie, nie możemy sprzedać nieruchomości. Jedyne, co możemy zrobić, to szukać dzierżawców.
Były właściciel, z którym spotkali się przedstawiciele starostwa, rozumie, że ta nieruchomość generuje same koszty, że postępowanie trwać będzie jeszcze kilka lat. Dlatego nie będzie się sprzeciwiał wydzierżawieniu na okres 10 lat. Gdyby w tym okresie zmienił się właściciel, to ewentualny dzierżawca będzie płacić czynsz dzierżawny na jego konto.
„Powiatu Wyszkowskiego nie stać na utrzymanie dworku, uczynienie z niego atrakcji turystycznej i nadanie mu odpowiedniej rangi, na jaką zasługuje. Budynki znajdujące się na tej nieruchomości są w złym stanie technicznym i wymagają remontu zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Dzierżawa nieruchomości pozwoli na zaoszczędzenie ogromnych kosztów utrzymania, jakie ponosi Powiat Wyszkowski. Od 1 stycznia do 9 września 2017 r. Powiat poniósł już koszty w wysokości 35.570,25 zł z tytułu utrzymania nieruchomości. Szacowany koszt utrzymania zimowego wynosi 150.000 zł” – napisała w uzasadnieniu do uchwały Jolanta Sędziak.
- Jedynym problemem jest znalezienie dzierżawcy. Będziemy szukać. Bardziej zasadne jest szukanie dzierżawcy niż nierobienie z tym nic – uznała pani naczelnik.
- Na razie kupiliśmy tonę oleju opałowego – wtrącił starosta.
Starostwo będzie poszukiwać dzierżawców poprzez ogłoszenia w prasie i Internecie.
7 listopada zarząd powiatu podjął uchwałę, w której ustalił minimalną wysokość czynszu dzierżawnego za działkę, na której znajduje się zespół pałacowo-parkowy w granicach istniejącego ogrodzenia, na 1 tys. zł miesięcznie brutto. 

Na fot.: Aleja do dworu w Dębinkach (fot. ES)
SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość