ZABRODZIE: Dwór w Dębinkach wydzierżawiony

Powiat

ZABRODZIE: Dwór w Dębinkach wydzierżawiony

05.01.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Umowa na dzierżawę na okres 10 lat zespołu pałacowo-parkowego w Dębinkach Powiatu Wyszkowskiego z Gminą Zabrodzie została podpisana w czwartek 4 stycznia 2018 r.
Dzierżawiona nieruchomość ma powierzchnię ok. 11 ha, w skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą m.in. murowany dwór z I połowy XVII w., przebudowany w II połowie XIX w., o powierzchni użytkowej 692 m kw., dwie oficyny murowane, budynek szkoły, budynek mieszkalny z kotłownią, budynek mieszkalny z pralnią i garażem, chlewnia, stodoła. Dzierżawca (Gmina Zabrodzie) zobowiązany jest do wykorzystania ww. nieruchomości na cele kulturalno-oświatowe, a szczególnie muzealne.
Gmina za dzierżawę będzie miesięcznie płacićczynsz dzierżawny w wysokości 1 tys. zł  brutto. Ma ponosić koszty utrzymania, zapewnić bieżące utrzymanie stanu niepogorszonego oraz utrzymanie czystości i porządku na dzierżawionym terenie. Ma prawo poddzierżawić nieruchomość, jeśli będzie ona wykorzystana zgodnie z umową.
Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków prawo pierwokupu przysługuje gminie.
W najbliższym tygodniu ma nastąpić oficjalne przekazanie obiektu Gminie Zabrodzie, która chce poddzierżawić go Fundacji Museion Norwid. Po 7 latach starań Fundacji, aby w dworze w Dębinkach utworzyć muzeum Cypriana Norwida (bywał tu u wuja Ksawerego Dybowskiego, drugiego męża babci Anny ze Zdzieborskich), jest duża szansa na realizację tych zamierzeń.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość